Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska HT åk 1

Skapad 2017-08-27 14:49 i Himlaskolan Ale
Undervisning åk 1
Grundskola 1 Svenska
A B C D E......

I svenska handlar det om bokstäver, hur de ser ut, vad de heter och hur de låter.

I svenska får du även lyssna på böcker och arbeta med olika program på datorn.

Innehåll

Centralt innehåll

Det här ska du lära dig

Se matris.

Så här ska vi arbeta

Träna på bokstäverna i alfabetet.
Träna på bokstavsljuden med olika metoder.
Träna på stavelser, rim och ramsor.
Stimulera till läsning genom att visa och berätta om böcker.
Stimulera till läsning genom att gå till biblioteket och låna böcker.
Lyssna på högläsning och diskutera texten.
Arbeta med dataprogram som tränar bokstäverna, bokstavljuden och läsförståelse.
Träna bokstävernas form med pennan.
Samt använda oss av annat material för att träna bokstäver genom ex play doo och spel.
 

Så här ska du visa att du lärt dig

Kunna namnge och ljuda bokstäverna i alfabetet.

Säga några ord som rimmar med varandra.

Svara på frågor vid högläsning.

Kunna läsa kända ordbilder.

Skriva ditt namn själv.

Skriva av enkla ord för hand.

Skriva enkel text på datorn.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Läsutveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Fonologisk medvetenhet
Jag kan höra rim, jag kan rimma.
Jag kan klappa antal stavelser i ord, t ex ko (1), må-la (2).
Jag kan höra vilket första ljudet i ett ord är, t ex m-mat, och s-sol.
Jag kan höra att fel, fyra och fisk börjar på f och att bok, tak och sjuk innehåller k.
Jag kan ljuda ihop s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
--
Ordavkodning
Jag kan namnen på fler än 8 bokstäver.
Jag kan läsa mitt eget namn och andra namn jag känner igen.
Jag känner igen ordbilder på skyltar och förpackningar.
Jag försöker läsa nya, enkla ord genom att läsa början av ordet och gissa resten.
Jag känner igen vanliga småord som jag, hej, och.
Jag kan läsa ord som is, sol, räv som ordbilder.
Flyt i läsningen
Jag kan läsa genom att ljuda vanliga ord med flyt, t ex bok, sol, spel.
--
--
--
--
--
Hörförståelse
Jag kan höra enkla ord och förstå vad de betyder.
Jag kan höra och förstå en enkel mening, t ex "Mia leker med hunden Max".
Jag kan återberätta en kort saga eller historia.
Jag visar att jag förstår det som "är mellan raderna" i det jag får uppläst för mig.
--
--
Skriva
Jag kan skriva mitt namn med penna.
Jag kan skriva mitt namn på datorn.
Jag kan skriva av ord för hand.
Jag kan skriva av ord och korta texter på datorn.
Jag kan skriva bokstäver anpassat till pappret, tex i en ruta och på en linje.
Jag kan skriva ord genom att lyssna efter bokstävernas ljud.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: