Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

iHola! ¿Cómo te llamas? (Gracias, kap. 1-4)

Skapad 2017-08-27 14:50 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Hej! Vad heter du? Vi kommer att jobba med de första fyra kapitel i boken Gracias 7.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du kommer att få lära dig/repetera de första grunderna i språket. Mycket enkla fraser för att presentera dig själv, handla lite och lära dig lite om länderna där språket talas.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Vi ska lära oss om:

 • spanskan i världen och lite om spansktalande länderna
 • hur olika språk liknar varandra
 • att vara bekant med spanska uttal och betoning (grunderna)
 • hälsa och tala om vad man heter, var man bor
 • räkna 0 - 100
 • köpa glass,läsk och annat
 • berätta och samtala lite om sig själv
 • använda un och una/ unos och unas
 • att berätta/samtala om hur man mår/ålder/bor/syskon/vad man gillar
 • namn på vanliga husdjur 
 • repetera färgerna
 • använda "tener" i rätt form
 • använda några viktiga klassrums- och turistfraser

Hur ska vi lära oss detta?

 • Bingo
 • Läsning och översättning av texter
 • Arbete med uppgifter till text
 • Skriva egen kort presentationsdialog
 • Presentera för läraren/hela klassen sina dialoger tillsammans med en klasskompis
 • Läsa på/kunna glosor både muntligt och skriftligt
 • Sjunga
 • Hörövningar/video
 • Spel i klassen och på hemsidan www.gracias.nu 

Vad som kommer att bedömas?

Genom att använda innehållet i avsnittet "Vad ska vi lära oss?", kommer vi att bedöma din förmåga att:

Hur du får visa vad du kan?

 • Deltaga aktiv på lektionerna (muntligt och skriftligt)
 • Muntligt och/eller skriftligt förhör av läxor
 • Hörövningarna
 • Prov

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Spanska - Mspr2 - år 7-9

Reception: Förstå och tolka innehållet i tal och i olika slags texter

E
C
A
Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Produktion och interaktion: Formulera sig och kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

E
C
A
Tala
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Anpassa språket
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

E
C
A
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: