👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Caminando 3 Unidad Empezamos y unidad 1

Skapad 2017-08-27 14:59 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
I avsnittet ¡Empezamos! repeteras grundläggande ordförråd, fraser och grammatik. I unidad 1 repeterar vi vardagliga ord, fraser och grammatik i beskrivande sammanhang.
Gymnasieskola Moderna Språk - Spanska
Planering för Unidad 1, Caminando 3.

Innehåll

För att komma åt det material som du behöver logga in på nok.se 

Glöm inte webbövningarna.

Mål:

• Förstå beskrivande text (läsa); förstå enkät och beskrivning (lyssna).

• Beskriva, jämföra och värdera.

• Berätta om sitt land och platsen där man bor.

• Använda sig av strategier för att förstå (utnyttja förkunskaper, förstå helhet och detaljer, tolka en karta, se släktskap mellan språk) och för att uttrycka sig (använda samtalsfraser samt konstruktioner för att fråga, svara och göra jämförelser, motivera sina svar).

• Söka och välja information och använda den för kommunikation

Grammatik:

Du hittar i boken en lista :¿Has olvidado algo? den är en förteckning över de språkliga moment som förekommit i introduktionskapitlet och som du behöver inför kursstart. Sen kommer vi att repetera också:

• Reflexiva verb

• Tan och tanto

• Verb med oregelbunden jag-form

• Adjektivets komparation

• Así se dice: Värderande uttryck

• Vocabulario: I naturen, Väderstrecken

 

Uppgifter

  • Att läsa på inför provet, Unidad 1, Spanska 3.

  • Tareas finales

Matriser

ModSpa
Unidad 1, Caminando 3.

E-nivå:
C-nivå:
A-nivå:
Hörförståelseförmåga:
Du förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i varierande tempo, i olika genrer.
Du förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i varierande tempo, i olika genrer.
Du förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i varierande tempo, i olika genrer.
Läsförståelseförmåga:
Du förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i tydligt formulerade texter, i olika genrer.
Du förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt formulerade texter, i olika genrer.
Du förstår såväl helhet som detaljer i tydligt formulerade texter, i olika genrer.
Skrivförmåga:
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar du dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar du dig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar du dig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Muntlig interaktion:
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker du dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker du dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker du dig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier vid muntlig interaktion:
Du väljer och använder i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du väljer och använder fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du väljer och använder väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.