👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Världens ämne

Skapad 2017-08-27 15:46 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Geografi
I det här arbetsområdet kommer du att få undersöka världen med tryckta och digitala informationssystem. Du lär dig använda geografiska metoder för att hitta information, och att använda geografiska begrepp för att beskriva vad du hittat. Du kommer att lotsas genom arbetet av Björnulf och hans resa till världens mest extrema platser.

Innehåll

Mål med arbetsområdet:

Du ska visa att du har lärt dig:

- använda geografiska metoder för att undersöka en plats/region i världen
- kan ange absolut och relativt läge
- klimat- och vegetationszoner
- använda kartbok/atlas med topografiska, politiska och tematiska kartor
- använda geografiska informationssystem GIS, med tematiska lager
- använda geografiska begrepp när du visar vad du lärt dig.

Centrala begrepp
ekvatorn
GIS (geografiskt informationssystem)
GPS (Global Positioning System)
jordglob
satellitbild
orsaker
konsekvenser
geografiskt perspektiv

Undervisning

Vi kommer att arbeta med den digitala läroboken i Gleerups Geografi och kapitlet "Geografi, världens ämne". Tillsammans kommer vi att titta på UR-serien "Extreme places with Björnulf" och de platser han besöker kommer att vara utgångspunkten för vårt arbete. Du kommer att få arbeta med kartböcker och med digitala geografiska informationssystem, GIS. Du kommer att få skriva och beskriva en av platserna tillsammans med två klasskamrater. Slutligen kommer du att få visa i ett skriftligt prov att du har lärt dig använda geografiska metoder.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

1. Aktivitet och visade kunskaper/förmågor på lektioner
2. Det skriftliga grupparbetet
3. Ditt individuella skriftliga prov

I bedömningsmatrisen kan du se bedömningskriterierna och de kunskapskrav vi arbetar mot.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
GEOGRAFI kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av geografiska förutsättningar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av geografiska förutsättningar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av geografiska förutsättningar i olika delar av världen.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt i sitt resonemang.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt i sitt resonemang.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt i sitt resonemang.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.