👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN och alla barns rättigheter

Skapad 2017-08-27 16:08 i Tärnsjö skola F-6 Heby
FN:s arbete med mänskliga rättigheter utifrån barnens perspektiv och Barnkonventionen.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vad är FN? Vad är barnens rättigheter? Varför firar vi FN-dagen? Detta ska vi arbeta med och lära oss mera om tillsammans!

Innehåll

Vad ska jag arbeta med? 

Vi ska tillsammans i klassen arbeta med:

 • Vad är FN?
 • Vad är barnkonventionen och barnens rättigheter? 
 • Varför firar vi FN-dagen?
 • Ord och begrepp som är kopplat till arbetsområdet

 

Hur ska jag arbeta?

Under några veckor kommer du att:

 • få lära dig om FN och deras arbete.
 • få arbeta med några av Barnkonventionens artiklar.
 • göra bilder till barnkonventionen.
 • skriva. 
 • se på film.
 • sjunga. 
 • jämföra och reflektera hur barn i andra länder har det.

Vad ska jag kunna?

Jag ska :

 • känna till vad FN är.
 • känna till varför vi firar FN-dagen.
 • känna till vad barnkonventionen och barnens rättigheter är.
 • känna till några ord och begrepp som är kopplat till arbetsområdet.

Detta visar jag genom att:

 • delta i klassens samtal om FN.
 • delta i klassens samtal om barnkonventionen och barnens rättigheter.

Uppgifter

 • Jag får vara precis som jag är

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3