👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fånga Förmågan åk 2

Skapad 2017-08-27 16:16 i Uggleskolan F-3 (Nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Fånga dina förmågor! Antagligen har du börjat få kläm på det där med att läsa och skriva. Nu är det dags att slipa dina förmågor. Du kommer att få utmaningar i att samtala och presentera, att skriva, att läsa och i att söka och värdera information.

Innehåll

Innehåll

Samtala och presentera

Du kommer att få:

- bekanta dig med olika strategier för att föra ett samtal. Till exempel att prata tydligt, lyssna, prata en i taget och ställa frågor för att få veta mer

- öva dig i att presentera och tala inför en grupp.Tillsammans med klasskamraterna får du prova olika tekniker som att påbörja och avsluta en presentation, rita stödbilder, ha ögonkontakt med flera

Skriva

Du kommer att få

- lära dig om och öva på att skriva olika slags texter. Exempelvis berättande text, beskrivande text, argumenterande text med mera.

- öva dig på att bearbeta din text så att innehållet lyfts fram som du har tänkt. Du får öva på meningar, skiljetecken, att ge respons med mera

- arbeta med din förmåga till meningsbyggnad

Läsa

Du kommer att få:

- träna på att läsa längre textstycken än tidigare och med bättre flyt

- samtala och fundera kring innehållet i texterna du läst

- läsa och lära dig om skillnader på olika slags texter, som till exempel skönlitteratur och faktatext

Information och källkritik

Du kommer att få:

- prova olika källor för att söka information

- prata om strategier för kritisk textgranskning och faktavärdering. Exempelvis vem är avsändaren? Vilket är syftet? Varför skrevs texten? Hur är den skriven? Och så vidare.

 

Så här kommer vi att arbeta:

- Arbete individuellt och i grupp utifrån läromedlet "Fånga Förmågan årskurs 2"

- Dramaövningar, gruppdiskussioner, lärarföreläsningar

- Arbete i läsgrupper kring olika texter. Hemläxa veckovis med frågeställningar kring texterna

- Lektionspass med inriktning på IKT (informations- och kommunikationsteknik) tillsammans med IKT-pedagog

- Skrivuppgifter

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- samtala och presentera med hjälp av genomgångna strategier

- skriva olika slags texter, din förmåga att bygga meningar, använda skiljetecken och hur du använder dig av respons för att utveckla dina texter

- läsa olika slags texter med flyt, kunna resonera om innehållet och dra slutsatser

- använda dig av olika källor för informationsinhämtning och hur du värderar dessa utifrån ett källkritiskt perspektiv

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris "Fånga Förmågan åk 2"

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1; Samtala och presentera
Med hjälp av pedagog kan du föra ett samtal och hålla en presentation. Du använder någon av de genomgångna teknikerna för att samtala och presentera.
På egen hand kan du föra ett samtal och hålla en presentation. Du använder någon av de genomgångna teknikerna för att samtala och presentera.
På egen hand kan du föra ett samtal och hålla en presentation. Du använder flera av de genomgångna teknikerna för att samtala och presentera.
Aspekt 2; Skriva
Med hjälp av pedagog kan du skriva enklare texter av olika slag.
På egen hand kan du skriva enklare texter av olika slag. Du bygger meningar och använder skiljetecken korrekt.
På egen hand kan du skriva enklare texter av olika slag. Du bygger meningar och använder skiljetecken korrekt. Du bearbetar din text efter att du fått respons.
Aspekt 3; Läsa
Du använder dig av ljudning för att läsa. Med hjälp av pedagog kan du resonera om innehållet.
Du läser kortare texter med helordsläsning. Du kan skilja på olika slags texter och föra enklare resonemang om innehållet.
Du läser längre texter med flyt. Du kan skilja på olika slags texter och föra resonemang om innehållet. Du kan dra slutsatser av vad du läst.
Aspekt 4; Information och källkritik
Med hjälp av pedagog kan du redogöra för några källor till informationsinhämtning och visa på några strategier för källkritik.
På egen hand kan du redogöra för några källor till informationsinhämtning och visa på några strategier för källkritik.
På egen hand kan du redogöra för några källor till informationsinhämtning. Du kan visa på flera strategier för källkritik och resonera kring varför källkritik behövs.