👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3D tavla

Skapad 2017-08-27 16:16 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Skapa en tavla som symboliserar dig. Vem är du? Vad brinner du för? Intressen? Drömmar? Förebilder/idoler? Vad gör dig glad?

Innehåll

Krav:

På en kvadrat (20* 20 cm) får du skapa något som uttrycker vem du är, vad du gillar eller gör dig glad.
Den stora utmaningen ligger i att få en stor 3D-effekt (att bilden kommer ut ur tavlan) som möjligt.
Om du vill gör du en ram runt om.

Arbetssätt:
Du har stor frihet i utformning av tavlan och val av material. Baksidan får du utsågad i storlek 20*20 cm. Kombinera gärna med andra material för att få ett starkare uttryck.
Du kommer att få en steg-för-steg arbetsbeskrivning på papper som du använder om du vill.
Redovisning sker i det samlade häftet för planering, loggboksskrivande och utvärdering. Om du hellre vill göra det digitalt går det bra. Komplettering av redovisningen kan göras muntligt efter överenskommelse.

 

Vad bedöms:

Din planering + skiss/ritning

Ditt praktiska arbete

Resultatet – den färdiga tavlan

Hur du har löst problem

Självständighet, noggrannhet, hantering av verktyg, fokus på uppgiften

Redovisning med reflektion av ditt arbete och hur det blev.

Uppgifter

  • Utvärdering 3Dtavla

  • Utvärdering 3Dtavla

  • Min 3D-tavla + arbetsbeskrivning

Matriser

Sl
Slöjdmatris år 6 från LGR 11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1. Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och tekniker
Formge och framställa föremål
Jag kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda handverktyg redskap, verktyg och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
2. Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Idéutveckling
Jag kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som jag själv har sökt upp. Jag gör en två- eller tredimensionell skiss.
Välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som leder framåt
Motivera utifrån några miljöaspekter
Ger enkla motiveringar till sina val
Ger utvecklade motiveringar till sina val
Ger välutvecklade motiveringar till sina val
3. Förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Jag kan ge enkla omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge utvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
4. Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Jag tolkar slöjdföremålens uttryck och för då enkla resonemang om färg, form material och symboler.
Jag tolkar slöjdföremålens uttryck och för då utvecklade resonemang om färg, form material och symboler.
Jag tolkar slöjdföremålens uttryck och för då välutvecklade resonemang om färg, form material och symboler.