👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4A

Skapad 2017-08-27 16:22 i Storvretaskolan Uppsala
Vi arbetar med de fyra räknesätten och prioriteringsregeln, multiplikation, division, taluppfattning, statistik och algebra.
Grundskola 4 Matematik
Hur kan vi lösa ett matematiskt problem? Hur kan vi använda algoritmer i de fyra räknesätten? Vilka är orden som hjälper oss att förstå och förklara matematiken? Hur skriver vi för att visa hur vi räknar ut en räkneuppgift? Det här och mycket annat kommer vi att lära oss under höstens matematikundervisning i år 4.

Innehåll

 

Innehåll:

 • De fyra räknesätten och prioriteringsregeln
 • I addition och subtraktion arbetar vi med talområdet 0-10 000
 • Multiplikation, tabellerna, uppställning, med 10 och 100 samt med en talsort i taget.
 • Division, delningsdivision, innehållsdivision, kort division, division med rest samt division med 1, 10, 100 och 1000
 • Taluppfattning
 • Statistik
 • Algebra
 • Negativa tal med hjälp av termometern
 • Stapel- och linjediagram
 • Ekvationer

 

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Övningar gruppvis samt enskilt.
 • Diskussioner enskilt, i grupp samt helklass.
 • Arbete i Favoritmatematik 4A.
 • Riktade insatser vid behov.

 

Bedömning:

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper och matematiska förmågor muntligt och skriftligt vid det dagliga arbetet vid diskussioner enskilt, i grupp eller helklass. Du kommer även att få möjlighet att visa dina skriftliga kunskaper och förmågor vid diagnoser, prov och läxförhör.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6