Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2017-08-27 16:33 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Grundskola 6 Svenska Geografi Engelska Svenska som andraspråk
Ett arbete kring Europas länder

Innehåll

Vi kommer tillsammans att ta oss igenom hela Europa. Vårat mål är att du ska kunna namn och läge på Europas länder, huvudstäder samt viktiga öar, sjöar och berg, samt annan kännbar fakta om länderna.

Utforska och analysera samspel mellan människan, samhälle och natur.

Du kommer att arbeta med tre länder som du fördjupar dig i och på valfritt vis redovisar för dina klasskamrater. Steg ett blir att leta på fakta om dit land/dina länder utifrån stödfrågor. Du kommer även att få jämföra de länder som du valt och se vilka likheter och skillnader som finns hos dem.

Du kommer att få berätta vilka länder du valt och varför, samt fakta om dessa länder under dina engelskalektioner, samt att titta på film och prata om sevärdheter i London.

Under redovisningarna är du även ansvarig för att lyssna till fakta som dina klasskamrater presenterar för att ta in så mycket information som möjligt om Europa.

Du kommer även att få visa dina kunskaper genom att göra ett namngeografiprov.

Vi kommer att lära oss skillnaden mellan naturlandskap och kulturlandskap och beskriva dessa hur det hänger ihop med varandra.

Vi kommer även att lära sig hur människor lever i olika delar av världen. 

Uppgifter

 • Fakta insamling

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: