Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - enkla maskiner

Skapad 2017-08-27 17:20 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vad vet du om de fem enkla maskinerna? Hävstången, hjulet, skruven, lutande planet och kilen. För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de 5 enkla maskinerna.

Innehåll

Varför jobbar vi med detta?

Skolan ska ansvara för att du

 • inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. 
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

 

Det här kommer du att få undervisning om

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.


Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.


Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller

 

Det här ska du lära dig

I din dokumentation och dina beskrivningar ska du kunna använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,


Du ska kunna beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. 


Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla modeller.

 

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att analysera, titta närmare, på olika vardagliga föremål och på vilket sätt de fungerar.

Vi kommer läsa olika texter i bland annat vår lärobok.

Var och en kommer göra en egen analys och presentera den för resten av klassen.


Vi kommer att titta på olika mekaniska funktioner och bygga pappmodeller av en rörelses förflyttning/förändring.


Vi kommer samla ord och begrepp för att benämna och samtal om tekniska lösningar.


Vi kommer att dokumentera vårt arbete.

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Vid redovisningen av ett vardagsföremål kommer jag titta på hur väl du beskriver de olika tekniska lösningar. Du ska använda ord och begrepp som hör till teknik när du redovisar din vardagsprodukt.

Du ska kunna redogöra för hur några ingående delar samverkar i rörelsen i din vardagsprodukt och dokumentera detta. Jag kommer titta igenom din dokumentation och ge feedback. (formativ bedömning)

Din konstruktion av rörlig figur och den dokumentation som hör till arbete kommer bedömas skriftligt i din bok.

Uppgifter

 • inlämningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: