👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Der Sprung 3: Die Sommerferien

Skapad 2017-08-27 19:28 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Vi ska arbeta med vad du har gjort i sommar, åsiktsuttryck samt tidsuttryck.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Du ska kunna berätta om vad du har gjort under sommaren och förstå när andra berättar vad de har gjort. Åsiktsuttryck och tidsuttryck

Innehåll

 Detta ska du lära dig:

Du ska kunna berätta något om vad du har gjort under sommaren.

Du ska kunna läsa och förstå texter där andra berättar om vad de har gjort.

Du ska kunna lyssna och förstå när någon berättar vad de har gjort..

Du ska kunna muntligt berätta varför du vill/inte vill prova på olika aktiviteter.

Du ska kunna berätta vad du brukar göra på sommaren.

Du ska veta hur man bildar perfekt av regelbundna verb.

Så kommer vi att arbeta:

Du ska få lära dig fraser och ord för att berätta om din sommar.

Du ska träna på att lyssna när andra berättar om sin sommar.

Du ska läsa om olika aktiviteter och lära dig uttryck som motiverar varför du vill/inte vill prova på aktiviteten.

Du ska få lära dig uttryck för att kunna berätta vad du brukar göra och hur ofta

Du ska få träna på att använda regelbundna verb i perfekt.

Du kommer att bedömas efter dessa kunskapskrav:

Formulera sig i skriftlig framställning.

Uttrycka sig i muntlig interaktion.

Bearbeta egna framställningar.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Besvara ett brev.

 • Samtal om olika aktiviteter.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9