👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht åk 4

Skapad 2017-08-27 19:31 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Svenska
Läsa, skriva, tala och samtala Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att läsa och förstå olika texter
 • att återberätta och/eller sammanfatta det du läst
 • att reflektera över texten och uttrycka egna tankar och åsikter utifrån det du läst
 • att skriva olika sorters texter
 • att använda stavningsregler och grammatikregler på rätt sätt i dina texter
 • att välja vilka ord och begrepp som passar bäst att använda i olika situationer
 • att tolka och värdera olika sorters källor
 • att kommunicera muntligt och delta i samtal med andra

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

 • Återberättande genre (i samband med besök på Komtek)
 • Beskrivande genre (i samband med arbetsområdet "Vikingatiden")
 • Temat "Gilla naturen"
 • Veckans ord (viktiga ord i SO och NO)
 • Läsning av gemensam skönlitterär bok

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • lära oss använda olika lässtrategier, när vi läser olika texter (gemensamt eller enskilt)
 • lära oss olika texters struktur (genrepedagogik)
 • lära oss att planera, skriva och bearbeta (t ex med hjälp av Intowords) egna texter
 • lära oss att göra texter och presentationer där ord och bild samspelar
 • träna på ge omdömen om olika texter (egna och andras)
 • träna på att uttrycka oss muntligt, i samtal och i redovisningar
 • samtala om språket och hur vi kan anpassa det utifrån syfte, person och situation
 • använda olika källor och träna på att värdera dessa 

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • läser och förstår olika sorters texter,
 • skriver olika sorters texter
 • uttrycker dig muntligt i samtal med andra
 • använder olika källor och värderar dessa

Bedömningen sker på lektionerna, dvs på vilket sätt du är delaktig i aktiviteterna, men också i dina skrivna texter och muntliga presentationer (enskilt eller i grupp).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6