Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkning och miljö åk 9 - Ge och SH

Skapad 2017-08-27 19:43 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap
Vi kommer under vecka 35-39 att arbeta med Befolkning och miljö i ett globalt perspektiv. Från hur många människor som jorden kan föda till Sveriges befolkning och dess ålderssammansättning.

Innehåll

 Så här kommer vi att arbeta:

Undervisningen kommer att innehålla gemensamma genomgångar, egna studier och diskussioner i mindre grupper. 


Arbetsområdet kommer att avslutas med en inlämningsuppgift och en diskussion kring ämnesområdet i mindre grupp.

Så här kommer du att bedömas:

Bedömning sker som vanligt fortlöpande under samtliga lektioner samt via den avslutande examinerande inlämningsuppgiften och den avslutande diskussionen i mindre grupp.

Inlämningsuppgiften skriver du i Word och lämnar in dokumentet här via Unikum.

Uppgifter

 • Inlämningsuppgifter och studiematerial i Befolkning och miljö

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
  Sh  7-9
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  Sh  7-9

Matriser

Sh Ge
Befolkning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang om orsaker och konsekvenser
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen.
Resonemang om lösningar
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Undersöka omvärlden.
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan använda geografiska och samhällsvetenskapliga begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska och samhällsvetenskapliga begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska och samhällsvetenskapliga begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: