Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fältstudier ekologi

Skapad 2017-08-27 19:51 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Fältstudier biologi
Grundskola 7 – 9 Biologi
Fältstudier och undersökningar av lokala ekosystem

Innehåll

Fältstudier och undersökningar av lokala ekosystem

Exempel på ekosystem
  • Skog,
  • Sjö och å.
  • Park

Vi kommer att öva på att dokumentera undersökningar och observationer i fält. Vi kommer att träna på att använda ekologiska begrepp och förklara biologiska samband. Vi kommer också att ha diskussioner om människans påverkan på naturen och de så kallade ekosystemtjänster som ett ekosystem i balans ger människor.

 

Bedömning:

  • Din förmåga att genomföra undersökningar och observationer i fält
  • Din förmåga att dokumentera undersökningar och observationer i fält
  • Din förmåga att förklara ekosystemets uppbyggnad och dynamik (hur det förändras)
  • Din förmåga att använda ekologiska begrepp i dina resonemang och förklaringar
  • Din förmåga att diskutera betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Uppgifter

  • Rapport fältundersökning

Matriser

Bi
Kunskapskrav biologi, Fältundersökningar, ekologi

Dessa förmågor har du visat

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Fältstudier och undersökningar
Eleven kan med stort stöd genomföra en fältstudie och andra undersökningar från givna planeringar och kan med stöd bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt ifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Dra slutsats
Eleven kan med stöd jämföra resultaten med frågeställ¬ningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställ¬ningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven med stöd enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Ekosystem, flöden och kretslopp
Eleven kan med stöd undersöka olika faktorers inverkan på ekosystemet och populationer och beskriver de enkla identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: