Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolans värdegrund Läsåret 17/18 Avd Staren

Skapad 2017-08-28 08:22 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Datum:

Utvärderat datum:

Innehåll

Främjande insatser - mål och uppföljning Höstterminen 2017

Sammanställ höstterminen observationer och förtydliga arbetslagets insatser vilket leder fram till er bedömning: ( organisation, arbetssätt, innehåll och förhållningssätt):

Vi har observerat att vi har mycket spring inne på avdelningen. Vi har sett att den runda mattan i samlingsrummet har inbjudit till mycket spring. 

Så¨även korridoren där dom vill springa med bilarna.

På vilket sätt ska ni öka era främjande insatser på er avdelning utifrån höstens observationer?

Vi jobbar vidare på att observera var och vad barnen leker i de olika rummen.

Vi utformar rummen därefter. Så att leken främjas på bästa sätt.

 

Vi pedagoger är nära och delaktiga i barnens lek och visar på hur man gör i leken. Vi är närvarande pedagoger på golvet som hjälper barnen och vidareutveckla sin lek.

Främjande insatser - mål och uppföljning Vårterminen 2018

Sammanställ vårterminens observationer och förtydliga arbetslagets insatser vilket leder fram till er bedömning: ( organisation, arbetssätt, innehåll och förhållningssätt):

Vi har tagit ut nytt material till samlingsrummet för att undvika allt spring kring runda mattan. En pedagog är närvarande vid framtagande av materialet.

På vilket sätt ska ni öka era främjande insatser på er avdelning utifrån vårens observationer?

Vi fortsätter att observera var och vad barnen leker i de olika rummen och utformar rummen därefter för att utveckla barnens lek.

 

Sammanställning av läsårets observationer 2017/2018 ( analys och bedömning utifrån sammanställningen)

   

 

 

 

 

Arbetslagets reflektioner utifrån den nuvarande Likabehandlingsplanen, vad är bra , vad kan bli bättre:

Vi jobbar  kontinuerligt med alla barn, men speciellt några som behöver stödjas i sitt förhållningssätt med andra barn, med likabehandlingsplanen. (november 2017)

Vårterminen 2018

Vi har arbetat med förhållningssätt mellan kamrater och vuxna där vi har förtydligat med tecken för att göra det mer förståligt för barnen. Vi har sett att det har gett resultat och att barnen har börjat använda tecken mer exempelvis när en kamrat kommer för nära eller gjort något fel, sätter barnen upp handen och gör tecknet till.

Vi fortsätter att jobba med förhållningssättet gentemot barn, kamrater och vuxna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: