Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna åk 6

Skapad 2017-08-28 09:12 i Tingbergsskolan Lilla Edet
En jämförelse av de fem världsreligionerna.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är viktiga för många människor. I dagens samhälle finns människor med olika bakgrund, därför är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Sammanfattning syfte

 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Undervisning

Eleverna kommer att få titta närmare på likheter och skillnader mellan fem olika världsreligioner.

Med hjälp att läroböcker, filmer och unga fakta på nätet kommer kunskap och förståelse om Buddism, Hinduism, Islam, Judendom och Kristendom växa fram.

Bedömning

Du ska känna till de fem världsreligionerna. Du ska kunna nämna några likheter och skillnader mellan religionerna Islam, Hinduism, Buddhism, Judendom samt Kristendom. Bedömning kommer att ske utifrån ditt aktiva deltagande på lektionerna, ett prov och ett fördjupningsarbete.

Centralt innehåll

Religioner och andra livsåskådningar

• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

• Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

• Begreppen religion och livsåskådning.

• Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

• Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Uppgifter

 • Likheter/skillnader, judendomen/kristendomen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6

Matriser

Re
Världsreligionerna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Världsreligionerna
Har kunskaper om heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler och för resonemang om likheter och skillnader mellan olika religioner.
Jag har ännu inte visat förmågan inom detta område.
Jag har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Jag har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna
Jag har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Samband mellan tankar och uttryck
Jag har ännu inte visat förmågan inom detta område.
Jag visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Jag visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Jag visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
likheter och skillnader
Jag har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Jag visar sina kunskaper om religionerna det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader.
Jag visar sina kunskaper om religionerna genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Jag visar sina kunskaper om religionerna genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader.
Källhantering
Jag har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Jag kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: