Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering- Narrativ genre

Skapad 2017-08-28 09:25 i Björneborgs skola Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
I arbetet med Narrativ genre/ Berättande texter, så kommer eleverna att lära sig vad som är syftet med den Narrativa genren, hur den är uppbyggd och hur man använder språket för att bl.a. skapa levande miljöer.

Innehåll

Vi kommer börja arbetet med den narrativa genren genom att se en film för att sedan diskutera dess struktur och berättarkurva.

Sedan kommer vi arbeta med material från ZickZack Skrivrummet.

Konkretisering av målen utifrån ZickZack Skrivrummet:

Under arbetsområdet ska eleverna:

 • förstå syftet med en berättande text (Förförståelse och förkunskaper)
 • lära sig hur är en berättande texts (en äventyrsberättelse) berättarkurva är uppbyggd, med en inledning, en serie spännande händelser och svårigheter (problem/komplikationer) som måste lösas samt en avslutning som knyter ihop berättelsen (Steg 1)
 • lära sig hur man använder språket för att skapa levande miljöer och bygga upp spänning (Steg 2)
 • öva på det de har lärt sig på Steg 1 och 2 och tillsammans i klassen/gruppen bygga upp en berättarkurva och skriva på några avsnitt till en berättelse (Steg 3)
 • på egen hand kunna planera och skriva en berättelse med hjälp av en bildserie (Steg 4).

 

Hur undervisningen med ZickZack Skrivrummet kommer att gå till:

 

 • Förförståelse: Klassen/gruppen läser, återberättar och dramatiserar olika spänningsberättelser och samtalar om vad det är som gör en berättelse spännande.
 • Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen spänningsberättelsens struktur (berättarkurvan).
 • Steg 2: Eleverna arbetar med de språkliga drag som används för att skapa spänning, som vikten av att välja rätt adjektiv och beskrivande verb, tala till alla sinnen, ibland inleda meningar med ett adverb eller preposition, använda liknelser samt variera meningslängden.
 • Steg 3: Eleverna läser och analyserar några textavsnitt, skriver tillsammans med sin lärare korta avsnitt, där de övar på det de har lärt sig i Steg 1 och 2. Läraren ger stöd i smågrupper till de elever som behöver extra hjälp.
 • Steg 4: Varje elev planerar och skriver på egen hand, utifrån en bildserie, en spännande berättelse samt bedömer den tillsammans med sin lärare. Nya mål formuleras.
 • Läraren noterar elevens skrivutveckling i bedömningsmatrisen för berättande text (se ZickZack Skrivrummets lärarhandledning åk 5).

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: