Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningstexter

Skapad 2017-08-28 09:29 i Vaksalaskolan Uppsala
Tidningar är förmedlare av nyheter, tankar och känslor och dagens utbud av tidningstext är enormt. I detta arbetsområde ska eleverna få öva sig i att skriva vanligt förekommande dagstidningstexter, både faktatexter och åsiktstexter och därmed också utveckla sitt skriftspråk.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Tidningar förmedlar nyheter, tankar och känslor, och dagens utbud är enormt. Eleverna ska få möjlighet att öva sig på hur man kan påverka med text, och även få lära sig hur man skriver vanligt förekommande dagstidningstexter och därmed få utveckla sitt skriftspråk.

Innehåll

Syfte

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Genom att skriva olika sorters texter där du hämtat inspiration från din vardag eller från det som är angeläget för dig får du möjlighet att utveckla språket men också din identitet.

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att träna på att skriva olika sorters vanligt förekommande tidningstexter. Eleverna kommer att tränas i att formulera sig och kommunicera i skrift samt att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.  

Vad och hur

Du kommer att få öva dig i att läsa olika sorters texter som förekommer i en tidning och att skriva egna texter. Du kommer att få modeller för hur de olika texterna skrivs. Du ska känna till hur tidningstexterna är uppbyggda.

Visa vad du lärt dig

Genom att skriva olika tidningstexter såväl fakta- som åsiktstexter.
Följande texter ska skrivas: Nyhetsartikel, reportage samt debattartikel

Vad som ska bedömas

Främst är det den skriftliga förmågan som kommer att bedömas. Förmågan att ge omdömen och bearbeta texter utifrån respons kommer också att bedömas.

Uppgifter

 • Skriva en nyhetsartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv

E
C
A
Kan skriva enkla texter. Följer i huvudsak genren och de språkliga normerna. .
Kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation. Följer genren och de språkliga normerna relativt väl.
Kan skriva väl fungerande och välutvecklade texter. Utnyttjar genrens möjligheter väl.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett varierat urval av källor.
Kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: