👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Några kända europeiska konstnärer och deras bilder.

Skapad 2017-08-28 11:02 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Grundskola 6 Bild
Vissa konstnärer skapar bilder som vi oftast tycker är vackra och njutbara medan andra gör konstiga, hemska eller sorgliga bilder. Det ska vi undersöka lite och prata om tillsammans.

Innehåll

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Vi ska i grupper studera några olika konstnärer med olika stilar/ismer.

 

ARBETSGÅNG och KUNSKAPER:

Först ser vi på konstbilder från de olika konstnärerna tillsammans. Därefter samtalar grupperna om "sin" konstnär. Text läses både i skolan och hemma. Efter att ha delat upp de uppgifter som finns att välja på inom gruppen sätter alla igång med sin bild. De olika bilder som gruppen gör ska senare presenteras  gemensamt, t ex genom att montera dem tillsammans.  

Du får visa din bild tillsammans med dina gruppmedlemmars bilder som inspirerats av en samma konstnär.

Det ska vara tydligt hur du inspirerats, tänkt och hur du skapat utifrån "er" konstnär. . 

Du ska kunna berätta något om konstnärens liv och konstnärskap. 

Du ska kunna berätta  något om den tid som konstnären levde i och om man kan se det i konstnärsskapet. 

 

BEDÖMNING

Bedömningen handlar om:

 • hur du använder inspirationen och utvecklar dina idéer utifrån konstbilder. 

 • hur du samtalar om bilder som du, dina kamrater och konstnärer skapat.

 • hur du använder begrepp inom ämnet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6