Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åkrskurs 4, kapitel 1, "Taluppfattning och problemlösning"

Skapad 2017-08-28 11:04 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 4 Matematik
Under detta arbetsområdet arbetat vi utefter LGR 11 med taluppfattning och problemlösning.

Innehåll

Förmågor

Problemlösningsförmåga:

 • formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
 • tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats

Begreppsförmåga:

 • visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp
 • visa, använda och uttrycka kunskaper om tiotal, hundratal, tusental osv. och att siffrans position avgör värdet, till exempel att tvåan i 5423 betyder 2 tiotal (20)
 • storleksordna naturliga tal
 • placera tal på tallinjen

Metodförmåga:

 • visa, använda och uttrycka kunskaper om att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde, till exempel om 3+6=9 så är 300+600=900
 • utför beräkningar med naturliga tal tid huvudräkning (additions- och subraktionstabellerna) 
 • välja godtagbara problemlösningsmetoder (rita, pröva, hitta mönster) med viss anpassning till problemet

Kommunikations- och resonemangsförmågan:

 •  beskriva/redovisa kunskaper om positionssystemet, naturliga tal och problemlösningsmetoder med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa
 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om positionssystemet, naturliga tal och problemlösningsmetoder.

 

Det centrala innehåller ska behandlas genom:

 • genomgångar
 • diskussioner i helklass och i mindre grupper
 • arbete i "Koll på matematik"
 • matematiska aktiviteter

Eleven får visa sia kunskaper via:

 • den dagliga arbetet på lektionerna
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • Mattekollen 1,2 och 3
 • test
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: