Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redovisa muntligt, En barn- eller ungdomsförfattare

Skapad 2017-08-28 11:13 i Rindö skola Vaxholm Stad
Eleverna kommer att utveckla sin förmåga att redovisa muntligt för andra. De får göra olika övningar och slutuppgiften är att berätta om sig själv som liten dvs Boken om mig.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Varför är det viktigt att kunna tala inför andra?

Det sägs att demokratin föddes i Antikens Grekland. Diktaturen försvann och demokratin föddes. Den som var duktig på att tala för sig och övertyga andra fick igenom sina förslag. Retoriken - läran om talekonsten föddes!

I det här området kommer du att utveckla din förmåga att tala inför andra.

Innehåll

Syfte

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • redovisa inför andra
 • anpassa ditt språk så att andra förstår 

Du kommer att arbeta med:

Du kommer att få utveckla dina förmågor genom att träna på att:

 • göra övningar där du talar inför dina klasskamrater. Övningarna är från materialet "Våga tala - vilja lyssna" från UR
 • göra en struktur med inledning, innehåll och avslutning
 • förbereda din redovisning genom att skriva ner stödord eller göra en mind map
 • prata inför andra i 2-3 minuter
 • hålla dig till ämnet 
 • anpassa din röst så andra förstår
 • visa engagemang och titta upp

Bedömning

Din förmåga att redovisa fakta om en barn- eller ungdomsförfattare.

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Tala och samtala

Tala och samtala

 • Gr lgr11   kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala (redovisning)
innehåll
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av en vuxen hålla mig till ämnet. Jag har med en del fakta.
Jag kan ibland hålla mig till ämnet. Jag har med en del fakta.
Jag kan oftast hålla mig till ämnet. Jag har med mycket fakta.
Jag kan hålla mig till ämnet. Jag har med mycket fakta och det passar väl ihop till uppgiften.
struktur
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av vuxen enkelt redovisa med inledning, innehåll och avslutning.
Jag kan enkelt redovisa det viktigaste i ämnet med inledning, innehåll och avslutning.
Jag kan detaljerat redovisa med inledning, innehåll och avslutning.
Jag kan detaljerat och utförligt redovisa med inledning, innehåll och avslutning. Inledning och avslutning knyts samman.
språk
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av en vuxen välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren förstår.
Jag kan ofta välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren oftast förstår.
Jag kan välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren förstår.
Jag kan anpassa mitt språk efter situation. Jag pratar så att mottagaren förstår väl.
kommunikation
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av en vuxen ofta titta upp, ofta tala tydligt (lagom snabbt och högt). Ibland visar jag engagemang när jag redovisar.
Jag tittar ibland upp, talar oftast tydligt (lagom snabbt och högt) . Jag visar ibland engagemang när jag redovisar.
Jag tittar oftast upp, talar tydligt (lagom snabbt och högt).Jag visar oftast engagemang när jag redovisar. Det märks att jag tränat.
Jag tittar upp, talar tydligt (lagom snabbt och högt) Jag visar engagemang när jag redovisar. Det märks att jag har tränat och är väl förberedd.
kroppsspråk och gester
 • Sv  E 6
Jag är ibland medveten om mina egna gester och mitt eget kroppsspråk. Med stöd av en vuxen kan det förstärka min redovisning.
Jag är ibland medveten om mina egna gester och mitt eget kroppsspråk. Ibland förstärker det min redovisning.
Jag är ofta medveten om mina egna gester och mitt eget kroppsspråk. Ofta förstärker det min redovisning.
Jag är medveten om hur jag ska använda min kropp för att förstärka min presentation t ex kroppshållning, gester och ansiktsuttryck det märks i min redovisning.
Hjälpmedel vid redovisning
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av en vuxen redovisa genom att läsa upp det jag skrivit.
Jag kan redovisa genom att läsa upp det jag skrivit.
Jag kan redovisa genom att använda stödord, eller tankekarta.
Jag kan redovisa genom att använda bilder, stödord eller tankekarta. Jag har övat så att jag kan stora delar av min redovisning utantill.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: