👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anne Franks dagbok

Skapad 2017-08-28 11:42 i Bjäre skola Båstad
Grundskola 6 Svenska
"Jag tror aldrig att jag kommer att känna mig hemma här i huset, men därmed inte alls sagt att jag vantrivs här, det känns snarare som något väldigt egendomligt pensionat dit jag har rest på semester. Ett ganska knäppt sätt att se på livet som undangömd, men så är det i alla fall." Så står det på baksidan av Anne Franks dagbok. Vi kommer att läsa Anne Fransk dagbok och skriva en egen dagbok under det här arbetsområdet.

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

 • Du kommer att få läsa Anne Franks dagbok 
 • Du kommer att få samtala kring bokens innehåll i grupp
 • Du kommer att skriva en läslogg runt din upplevelse av boken
 • Du kommer att få träna på att skriva egen dagbok kring en fiktiv person
 • Du kommer att få ge och ta emot respons på din skrivna text samt använda självbedömning för att utveckla texterna.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Samtala om Anne Franks dagboks innehåll genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
 • Skriva dagbok med fungerande innehåll, struktur samt språklig variation.
 • Använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
 • Ge och ta emot respons på de egna texternas innehåll och språk samt med hjälp av responsen bearbeta den egna texten.

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 •  Du presenterar dina kunskaper och förmågor genom skriftlig inlämningsuppgift samt i samtal/diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6