Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 04 HT 2017

Skapad 2017-08-28 11:44 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Arbetsområde: Språkutveckling med kulturell anknytning

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Eleven arbetar med områdena Animals och Sports i det digitala läromedlet på Gleerupsportalen samt ibland
utvalda filmer som läraren väljer. Eleverna kommer också att arbeta med att skapa en vlogg i grupper. Eleven kommer att avsluta terminen med ett skrivarbete då eleverna kommer att få feedback på sina texter och hjälp att utveckla sitt skrivande. Under terminen läser också eleven minst en skönlitterär bok som bearbetas i tal och skrift.

 

Arbetsområdet bedöms så här:
Elevens arbeten kommer att bedömas fortlöpande i förhållande till Skolverkets kunskapskrav och
bedömningsaspekterna här nedan. Läsförståelsetester och kommunikation i både tal och skrift kommer att
bedömas och feedback kommer att ges varje elev specifikt i samband med novellskrivningen.


Vi utgår från följande bedömningsaspekter:
1. Språkets omfång och bredd
2. Språkets precision
3. Grad av textbindning
4. Flöde i produktion och interaktion
5. Grad av mottagaranpassning
6. Språkliga strategier


Vi ska utveckla följande förmågor:
Eleven skall kunna
1. tala och göra sig förstådd
2. lyssna och förstå
3. skriva och göra sig förstådd

4. Läsa och förstå

 

Vi kommer att arbeta på följande sätt/dessa arbetsmoment ingår i arbetsområdet:
1. Eleverna för samtal på engelska kring bilder, texter och/eller filmer i olika genrer.
2. Eleverna skriver olika texter i olika genrer med olika mottagare som kommunicerar kring innehållet.
3. Eleverna läser olika texter i olika genrer och kommunicerar kring innehållet.

 

Den pedagogiska planeringen kopplas till kunskapskrav:
Skolverkets kunskapskrav 1­-9 i engelska för åk 9.

Matriser

Engelska 04 HT 2017

Rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Språkets omfång och bredd
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: