👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa Tu05b hösten 2017

Skapad 2017-08-28 12:36 i Tullbroskolan Falkenberg
Världsdelen Europa utifrån ett natur- och kulturgeografiskt perspektiv.
Grundskola 6 Geografi

Världsdelen Europa både som den en gång skapades och så som människan har format den.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Se kopplingar till läroplan. 

Bedömning - vad och hur

Vad?

Vi kommer under den första delen av höstterminen 2017 att arbeta med Europa. Det kommer att handla om länderna i Europas; natur, jord-och skogsbruk, naturtillgångar, befolkning, städer, landsbygd samt Europas karta. Dina kunskaper om dessa delar kommer att ligga till grund för bedömningen av dina kunskaper och förmågor i ämnet

Hur?

Du skriver ett prov på Europas karta, som bedöms utifrån kunskapskraven.

Skriftlig inlämning av uppgift "ballongfärden".

Ditt muntliga och skriftliga engagemang under lektionerna är också en viktig del i den samlade bedömningen av arbetsområdet.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar

Skriftlig inlämning av ditt arbete med "ballongfärden". 

Anteckna fakta från whiteboard-tavlan.

Film

All fakta och uppgifter kommer att finnas på Classroom.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6