Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kultur - en självklarhet?

Skapad 2017-08-28 13:04 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 0
Den föränderliga kulturen

Innehåll

Kultur är ett ganska "luddigt" begrepp. Det kan handla om ett lands kultur, fotbollskultur, ungdomskultur m.m. m.m. Skall man försöka definiera ordet kan man säga att kultur är:

Något som människor skapar, som t.ex. Konst, musik, film, litteratur, sport m.m.

Kultur skulle också kunna sägas vara " oskrivna lagar" för hur vi lever i vardagen( språk, matvanor traditioner m.m.

Generellt kan man säga att kultur inte är statisk, dvs. stillastående/ icke föränderlig, utan kultur är en stilla pågående process där nya inslag ständigt plockas in.

Ingen som är född och uppvuxen i Sverige reagerar när t.ex vuxna och barn hoppar runt midsommarstången, som en rad grodor, eller när vi till jul ställer in en gran och klär denna med kulor, ljus och en massa andra saker. Att vi inte reagerar på detta beror på att detta hör till den svenska kulturen. Dessa två exempel hör till "rikskulturen" dvs. firas på liknande sätt var man än är i Sverige. Andra kulturyttringar kan vara mer lokalt/regionalt knutna, t.ex. dialekter.

Ni har säkert alla hört talas om den s.k. ungdomskulturen. Denna kulturform har många likartade uttryck var vi än befinner oss i världen.

För att vi skall få förståelse för andra länders kulturer måste vi förstå vår "egen" kultur och hur den har påverkats/påverkas. Vi kommer att arbeta med detta område fram till den 20/9.

Börja med att läsa i Horisont 7 (Sam) sid. 4-22. 

Uppgifter

  • Kultur-en självklarhet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: