Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma talområdet 1-500, HT-17

Skapad 2017-08-28 13:16 i Unnerödsskolan Uddevalla
Att bli trygg med talområdet 1-500. Både addition och subtraktion men också positionssystemet med hundratal, tiotal och ental.
Grundskola 3 Matematik
Vi kommer att arbeta med addition och subtraktion inom talområdet 0-500. Målet är att bli säker på ental, tiotal och hundratal för att därefter använda denna kunskap när vi räknar addition och subtraktion.

Innehåll

Syfte

Eleven ska bli trygg med talområdet 1-500. Eleven ska få en god taluppfattning inom detta område. Eleven ska också bli trygg att räkna addition och subtraktion i detta område. Eleven ska också få en stor förståelse för positionssystemet, såsom hundratal, tiotal och ental. Eleven ska kunna hela klockan analogt.

Centrala innehåll

Konkreta mål

Du ska förstå vad siffrorna i talen 1-500 står för. Genom att veta om det är ett hundratal, tiotal eller ett ental. Du ska också kunna räkna addition och subtraktion i detta talområde utan tiotals övergång. Du ska kunna addera och subtrahera talsorter var för sig. osv. Du ska även kunna förstå hela klockan analogt.

Arbetssätt och metod

Vi kommer arbeta gemensamt med mattesafari 2B. Vi kommer öva på talen med hjälp av boken, datorn och annat konkret material för att skapa en möjlighet att kunna automatisera talen i detta talområde. Vi kommer även att arbeta mycket praktiskt och tillsammans i grupp.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Arbeta med mattebok och på datorn.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att finna och förklara mönster för att räkna ut talen mellan 1-500 med hjälp av positionssystemet och arbeta med en talsort i taget. Jag kommer bedöma din förmåga att räkna addition och subtraktion i detta talområde. Målet är att få förståelse för vad som händer vid en hundratals övergång.

Jag kommer också bedöma dina kunskaper om hela klockan analogt. Hur du kan avläsa tiden på olika klockor.

Dokumentation

Jag kommer varje vecka att kontrollera barnens utveckling genom deras arbete i matteboken. Jag kommer också att se hur aktiva de är under genomgångar, samt deras förmåga att delta i de praktiska matteövningarna och grupparbeten vi har under våra mattelektioner.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: