Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1 - åk 2

Skapad 2017-08-28 13:58 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 2 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i mötet med matematiska mönster, former och samband.

Innehåll

Förmågor (ur Lgr11)

Det här ska du lära dig

 • Du ska kunna diskutera och resonera om hur du tänker när du löser matematiska problem tillsammans med dina kamrater i gruppen.
 • Du ska kunna förstå och använda dig av matematiska begrepp i de arbetsområden vi arbetar med tex tallinje, hundratal.
 • Du ska kunna läsa, skriva och ramsräkna talen 0-100, både framlänges och baklänges.
 • Du ska kunna siffrornas värde i talen mellan 0-100.
 • Du ska kunna göra 2 och 10-hopp med början var som helst på talraden 0-100
 • Du ska kunna räkna addition och subtraktion i talområdet 0-100 med hjälp av talsorterna som räknestrategi.
 • Du ska kunna alla dubblorna utantill.

Hur arbetar vi?

 • Vi löser matteproblem tillsammans i grupp och berättar för varandra hur vi tänker och räknar.
 • Vi pratar om och resonerar kring matematiska begrepp och samlar dem på vår begreppsplanch.
 • Vi arbetar i par eller grupp med tex spel och lekar.
 • Vi arbetar enskilt med stenciler och i extraböcker..

För vem kan mina kunskaper vara värdefulla?

 • Yngre skolkamrater
 • Äldre skolkamrater
 • Andra kamrater i gruppen
 • Syskon
 • Människor i andra länder som inte går i skolan
 • Föräldrar

Bedömningssituationer

Du visar vad du kan genom att…

 • berätta hur du tänker när du löser matteproblem. Både med ord, bilder och symbolspråk.
 • använda matematiska begrepp när vi pratar och resonerar om matematik tillsammans om tex tallinjen och dubblor.
 • delta i gemensamma lekar och spel och därigenom berätta om dina kunskaper.
 • göra skriftliga uppgifter enskilt.
 • stämma av i matrisen i Unikum tillsammans med din lärare.

Viktiga begrepp

 

tallinjen

ental

tiotal

hundratal

talsorter

dubblor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: