Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2017-08-28 14:01 i Svensgårdsskolan Helsingborg
I arbetsområdet ”Fast eller flytande” kommer du att få tillägna dig olika metoder att undersöka såväl fasta ämnen som vätskor, utveckla din förmåga att utföra enkla experiment samt jämföra dina hypoteser med resultaten.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska
Vad betyder balans och friktion? Vad innebär begreppet jämvikt? Under några veckor ska vi arbeta med arbetsområdet "Kraft och rörelse". Du kommer att få träna på att utföra enkla undersökningar och använda olika begrepp inom detta arbetsområde.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att…

 • Kunna samarbeta.
 • Kunna följa muntliga/skriftliga instruktioner.
 • Kunna delta i samtal och diskussioner om de olika begreppen.
 • Kunna använda och lära dig nya begrepp.

 

Undervisningens innehåll.

Vad?

 • Du kommer att få se och göra olika experiment som handlar om begreppen balans, friktion, jämvikt, tyngdkraft och tyngdpunkt. Du kommer att få beskriva dessa begrepp.
 • Du kommer även att få träna på att ställa hypoteser och jämföra med resultatet.

Hur?

 • Vi kommer att se på film.

 • Vi kommer att ha genomgångar och gruppdiskussioner.

 • Du kommer att få göra experiment tillsammans med dina kamrater och får då samtidigt träna din samarbetsförmåga.

Vad kommer att bedömas?

Din förmåga att:

 • Kunna använda begreppen balans, friktion, tyngdpunkt, jämvikt och tyngdkraft.
 • Kunna utföra enkla experiment tillsammans med dina kompisar.

Du visar detta genom:

 • Att du utför enkla experiment tillsammans med din lärkompis.
 • Att du aktivt deltar i samtal och diskussioner.
 • Att du utför ett avslutande prov där du visar att du förstår begreppen ovan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Kraft och rörelse

Du behöver utveckla förmågan att...
Du har förmågan att...
...kunna använda begreppet balans.
...kunna använda begreppet friktion.
...kunna använda begreppet tyngdkraft.
...kunna använda begreppet tyngdpunkt.
...kunna använda begreppet jämvikt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: