Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan SO årskurs 2 2019-2020

Skapad 2017-08-28 14:04 i Fjärås Bräckaskolan Blå Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna Lpp är förankrad i Lgr-11.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
.

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisning syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden, historiska sammanhang, religioner och andra livsåskådningar samt om hur individen och samhället påverkar varandra.

Eleven ska

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • kunna göra jämförelser mellan livet förr och nu.
 • känna till kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben.
 • känna till några berättelser ur Bibeln.

Bedömning

Vi kommer under höstterminen bedöma din förmåga att:

 • kunna ge exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
 • kunna beskriva naturen i närområdet.
 • känna till vad en flytt kan ha för orsaker och konsekvenser.

Vi kommer under vårterminen bedöma din förmåga att:

 • Känna till olika symboler och högtider inom kristendom, judendom och islam.
 • känna till de olika världshaven.
 • kunna världsdelarnas namn, lägen och storleksrelationer.
 • att kunna ta del av olika medier.

Undervisning

 • Läsa faktatexter.
 • Titta på kartor.
 • Samtala och beskriva.
 • Se på film.
 • Högläsning av skönlitteratur.
 • Sånger.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Hi  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Hi  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Hi  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: