Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik - årskurs 1

Skapad 2017-08-28 14:05 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Detta är en grundmall för att skapa en LPP anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en LPP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
När vi arbetar med SO kommer du att få lära dig mer om hur du kan röra dig säkert trafiken genom att kunna enkla trafikregler.

Innehåll

Trafik - årskurs 1

När vi arbetar med SO kommer du att få lära dig mer om hur du kan röra dig säkert trafiken, genom att kunna enkla trafikregler.

Syfte

Undervisningen ska syfta till:

 • att eleven får förståelse för närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Målet med undervisningen

 • samtala om olika regler i vardagen och förklara varför de behövs.
 • ge exempel på ett säkert beteende i trafiken.

Så här kommer vi att arbeta

 • se på film
 • använda oss av SO-boken
 • lyssna till och diskutera kring olika texter och händelser
 • diskussioner i helklass och grupp
 • dokumentation på olika sätt
 • trafikpromenad

 

Bedömning; vad och hur

Eleven visar sina förmågor genom :

 • Observationer i vardagen.
 • Att delta i diskussioner.
 • Att delta i klassråd.
 • Genom egen och gemensam dokumentation.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: