👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA - SKRIVARSTUGA 1800-tal

Skapad 2017-08-28 14:05 i Vaksalaskolan Uppsala
Eleverna arbetar med att utveckla sitt skrivande. Skriva olika texter, förbättra genom respons. Arbeta med skrivspråket: meningsbyggnad, grammatik, ordkunskap, genretypiska drag.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under de kommande veckorna kommer vi att bearbeta besöket på Disagården. Genom att utgå från en bild ska du skriva en text som på något sätt berättar om dina upplevelser där.

Innehåll

Syftet med området

Syftet med arbetsområdet är att du ska:

  • utveckla förmågan att formulera dig skriftligt
  • utveckla förmågan att anpassa strukturen och språket i dina texter efter olika textgenrer och efter mottagaren.
  • utveckla förmågan att använda en meningsbyggnad som passar den text du skriver, använda dig av bildspråk, stava rätt samt använda korrekta skrivregler (språkliga strukturer och normer) 

Arbetsupplägg

Eleverna har fotograferat under besöket på Disagården och har valt en av bilderna. Med utgångspunkt i den samt de kunskaper och erfarenheter som eleven har samlat på sig vid besöket ska en text skrivas. Eleven har möjlighet att välja genre (berättelse, brev eller faktatext) samt om texten ska utspelas i nutid eller på 1800-talet. Genretypiska drag har repeterats.

 

 

 

 

Kunskapskrav och bedömning

 

De kunskaper som bedöms kan du läsa i matrisen nedan!

 

 

 

Uppgifter

  • Valfri text om Disabesöket

Matriser

Sv
SVENSKA - Språkstuga

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kommunicera
- skrivteknik
Eleven kan skriva olika slags texter med **viss** språklig variation, **enkel** textbindning samt **i huvudsak fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt god** språklig variation, **utvecklad** textbindning samt **relativt väl fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **god** språklig variation, **välutvecklad** textbindning samt **väl fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Komminucera
- innehåll, beskrivningar och dramaturgi
De berättande texter eleven skriver innehåller **enkla** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med **enkel** uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller **utvecklade** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med med **relativt komplex** uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller **utvecklade** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med med **relativt komplex** uppbyggnad.
Kommunicera
- söka, välja ut, sammanställa information, kritiskt granska
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett **avgränsat urval** av källor och för då **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, väja ut och sammanställa information från ett **relativt varierat urval** av källor och för då **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, väja ut och sammanställa information från ett **varierat urval** av källor och för då **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Kommunicera
- användning av ämnesreltaterat språk, struktur,citat och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller **enkla** beskrivningar och förklaringar, **enkelt** ämnesrelaterat språk samt **i huvudsak fungerande** struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller **utvecklade** beskrivningar och förklaringar, **utvecklat** ämnesrelaterat språk samt i **relativt väl fungerande** struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller **välutvecklade och nyanserade** beskrivningar och förklaringar, **välutvecklat** ämnesrelaterat språk samt **väl fungerande** struktur, citat och källhänvisningar.
Kommunicera
- ge respons samt bearbeta texter utifrån respons
Dessutom kan eleven ge **enkla omdömen** om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **i huvudsak fungerande sätt**
Dessutom kan eleven ge **utvecklade omdömen** om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **relativt väl fungerande sätt**.
Dessutom kan eleven ge **utvecklade och nyanserade** omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **väl fungerande sätt**.