Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1 åk 3

Skapad 2017-08-28 14:11 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 2 Matematik

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i mötet med matematiska mönster, former och samband.

Innehåll

Det här ska du kunna

 • diskutera och resonera om hur du tänker när du löser matematiska problem tillsammans med dina kamrater i gruppen
 • förstå och använda dig av matematiska begrepp i de arbetsområden vi arbetar med 
 • kunna uppskatta och mäta vikt och använda dig av enheterna g, hg och kg
 • kunna läsa, skriva och räkna talen 0-1000 och kunna placera ut dem på tallinjen
 • förstå innebörden av talsorter och kunna använda dessa vid huvudräkning och skriftliga räknemetoder, tex uppställning
 • kunna stora tabellen addition och subtraktion utantill

Så här arbetar vi

 • Vi löser matteproblem tillsammans i grupp och berättar för varandra hur vi tänker och räknar.
 • Vi pratar om och resonerar kring matematiska begrepp och samlar dem i vår begreppsbok.
 • Vi har gemensamma genomgångar om det innehåll som arbetas med där vi kan ställa frågor och resonera matematik tillsammans.
 • Vi arbetar i par eller grupp med tex spel, iPad (Qnoddarna), och laborativa/praktiska aktiviteter.
 • Vi arbetar enskilt med stenciler och extraböcker.
 • Vi färdighetstränar tabeller med hjälp av tex vändkort och olika spel

 

För vem kan mina kunskaper vara värdefulla?

 • Yngre skolkamrater
 • Äldre skolkamrater
 • Andra kamrater i gruppen
 • Syskon
 • Människor i andra länder som inte går i skolan
 • Föräldrar

Bedömningssituationer

Du visar vad du kan genom att…

 • berätta hur du tänker när du löser matteproblem. Du kan använda ord, bildspråk och symbolspråk.
 • använda matematiska begrepp när vi pratar och resonerar om matematik tillsammans.
 • delta i spel och gemensamma praktiska aktiviteter och därigenom visa dina kunskaper.
 • göra skriftliga och muntliga uppgifter enskilt.
 • stämma av matrisen i Unikum tillsammans med din lärare.

Viktiga begrepp

vikt

gram, g

hektogram, hg

kilogram, kg

enhet

talsorter

ental

tiotal

hundratal 

tusental

uppställning

växling

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: