👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redogörelse åk 8

Skapad 2017-08-28 14:20 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Ett arbetsområde där du övar på förmågan att muntligt argumentera med hjälp av retorik.
Grundskola 8 Svenska
Du får genomföra en muntlig redovisning om ett ämne du lärt dig om eller är bekant med. Du ska använda retoriska metoder för att väcka intresse hos lyssnaren och för att denne ska förstå ditt innehåll.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Centralt Innehåll

Arbetssätt och undervisning


Lärarledda genomgångar där du ges möjlighet att lära hur man bygger upp ett tal och som stöd får du också läsa och se exempel på   tal och muntliga redogörelser.
Du får hjälp att planera och strukturera ditt innehåll. Du använder antingen dokument eller presentation i Google Chrome.

Material:

Egna anteckningar från lärargenomgång.
Genrekoden tala: s. 77-86

Visa vad du lärt dig

-Hålla ett tal inför halvklass. 

- Som åhörare ska du kunna ställa frågor och kommentera det tal som du precis har hört. Visa dig delaktig i det du lyssnat på.  

Tidsram

V. 35- 37

Bedömning

Bedömning sker utifrån aspekten tala i kunskapskraven.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris SVENSKA år 7-9

Tala på en årskursanpassad nivå:
-samtala -diskutera -argumentera
Behöver stöd för att samtala och diskutera, argumentera.
Kan delta i samtal med enkla och till viss del underbyggda argument.
Kan delta aktivt i samtal med underbyggda argument.
Kan föra samtal med bredd och fördjupning med underbyggda argument.
Tala på en årskursanpassad nivå:
-muntlig redogörelse
Genomför enkla redogörelser med stöd.
Förbereder och genomför enkla redogörelser anpassade till mottagaren.
Förbereder och genomför redogörelser anpassat till mottagaren.
Förbereder och genomför välutvecklade muntliga redogörelser med god anpassning till syfte och mottagare.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.