Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi väljer grönt!

Skapad 2017-08-28 14:20 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 1 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Tillsammans i klassen har vi skrivit regler som vi vill ha här i vårt klassrum. Dessa regler har vi för att alla ska trivas, må bra och känna sig trygga i skolan. Sådana här regler behöver man påminnas om lite då och då, därför ska vi nu fundera lite mer över reglerna som bland annat handlar om hur man är en bra kompis. Våra tankar kommer att resultera i filmer och bilder som beskriver hur man bör göra (grönt val) och hur man inte bör göra (rött val) för att följa reglerna och därmed få alla barn i klassen att trivas så bra som möjligt!

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla?

Detta arbete ska hjälpa dig som elev att:

 • Utveckla din förmåga att samarbeta och kommunicera.
 • Utveckla goda kamratrelationer och att känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.
 • Utveckla tilltro till dig själva samt din förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Vad ska vi arbeta med?

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
 • Skapande genom (lek, bild, musik, dans,) drama och andra estetiska uttrycksformer.
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Hur ska vi arbeta?

Vi börjar med att gemensamt gå igenom och samtala kring reglerna som vi tidigare skrivit. Behöver vi fler? Ska någon ändras? Vad innebär de? Osv. Elevteamen (de man sitter med) får varsin trivselregel att arbeta med och börjar med en brainstorming: Vad får vi för tankar kring regeln? Hur gör man för att följa den? Hur bör man inte göra?

Nästa uppgift blir att gemensamt i gruppen komma fram till ett scenario (en händelse) som handlar om regeln – vad skulle kunna hända? Gruppen kommer på ett grönt (bra) avslut och ett rött (inte så bra) avslut.

Nu ska det skapas film! Varje grupp använder en iPad (iMovie) som hjälpmedel. Tillsammans arbetar gruppen fram ett resultat, som till slut ska visas för resten av klassen på en filmvisning!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SO SvA
Vi väljer grönt!

Nivå 1
Mål 1
Göra en film.
Jag deltar i filmskapandet genom att närvara samt engagera mig. Jag kan hantera iPaden med eller utan hjälp.
Mål 2
Känna till klassreglerna.
Jag känner till alla/de flesta av klassreglerna genom att delta i temaarbetet samt ta del av mina klasskompisars filmer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: