👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter

Skapad 2017-08-28 14:34 i Björndammens skola F-6 Partille
Grundskola 5 – 0 Svenska
Sune på bilsemester, Pippi Långstrump och Lasse Majas detektivbyrå, ja berättelserna som vi läst är många och vi fångas in i en värld där allt kan hända. Under området berättande texter ska du försöka skapa en egen berättelse som fångar in läsaren. Du kommer därför ges möjlighet att utveckla kunskap kring hur berättelser är uppbyggda och hur du kan utveckla ditt eget skrivande.

Innehåll

Årskurs 5 

Vi kommer att arbeta med området under cirka 5 veckor.

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • din förmåga att skriva en berättande text utifrån en berättande texts struktur.
 • din förmåga att anpassa språket efter mottagare (vem som ska läsa texten).
 • din förmåga att läsa och analysera berättande texter.
 • din förmåga att bearbeta din text samt ge respons till en kompis.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • beskriva hur en berättande text är uppbyggd.

 • skriva en berättande text som innehåller en inledning, ett problem, en lösning samt en avslutning.
 • bearbeta din text och göra den mer utvecklad.
 • ge respons på en kompis berättande text. 
 • använda stor bokstav, skiljetecken samt talstreck på ett korrekt sätt.

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • olika berättande texter.
 • skiljetecken.
 • talstreck.
 • kamratrespons.
 • planering av berättelse - tankekartor, scheman.

Arbetsformer - Du kommer att ..

 • delta i genomgångar i helklass.
 • arbeta enskilt.
 • arbeta tillsammans med klasskamrater i par och grupp.
 • läsa berättande texter.
 • skriva berättande texter.

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • du skriver en berättande text utifrån en given struktur.
 • du använder stor bokstav, skiljetecken och talstreck.
 • du ger och tar emot respons. 

Du kommer att bedömas utifrån din berättande text som du planerar, skriver, bearbetar och slutför.

 Grovplanering för årskurs 5

Höstterminen 2017

 • Berättande texter
 • Veckans författare
 • Argumenterande texter
 • Instruerande texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Berättande texter

Har ännu inte nått målet.
Är på god väg att nå målet.
Har nått målet.
Har nått målet med marginal.
Din förmåga att skriva en berättande text med ett begripligt innehåll.
Din berättande text går inte att följa då innehållet inte är begripligt.
Du skriver en berättande text där vissa delar är begripliga.
Du kan skriva en berättande text med begripligt innehåll.
Du kan skriva en berättande text med tydligt innehåll.
Din förmåga att skriva en berättande text som innehåller, inledning, problem, lösning och avslutning.
Din berättande text innehåller ännu inte de fyra delarna: inledning, problem, lösning och avslutning.
Din berättande text innehåller några av de fyra delarna men inte samtliga.
Din berättande text innehåller en inledning, ett problem, en lösning och ett problem där alla delar beskriv på ett i huvudsak fungerande sätt.
Din berättande text innehåller en inledning, ett problem, en lösning och ett problem där alla delar beskriv på ett i väl fungerande sätt.
Din förmåga att använda stor bokstav och skiljetecken.
Du använder ännu inte stor bokstav och skiljetecken på ett korrekt sätt.
Du använder stor bokstav och punkt men använder inte andra skiljetecken korrekt, så som utropstecken och frågetecken.
Du använder stor bokstav och rätt skiljetecken med viss säkerhet.
Du använder stor bokstav och rätt skiljetecken med god säkerhet.
Din förmåga att använda talstreck.
Du använder ännu inga talstreck i din berättande text.
Du använder talstreck i din berättande text men du använder det inte på ett korrekt sätt.
Du använder talstreck vid dialoger med viss säkerhet.
Du använder talstreck vid dialoger med god säkerhet.
Din förmåga att använda person- och miljöbeskrivningar.
Du använder ännu inga person- och miljöbeskrivningar.
Du använder person- och miljöbeskrivningar men ger endast en beskrivning av hur det ser ut.
Du använder enkla gestaltande person- och miljöbeskrivningar och du använder flera av sinnena.
Du använder utvecklade gestaltande person- och miljöbeskrivningar där du använder de flesta sinnen.
Din förmåga att kombinera text och bild.
Du kombinerar ännu inte text och bild.
Du kombinerar text och bild men de båda samspelar inte med varandra.
Du kombinerar text med bild så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kombinerar text med bild så att de samspelar på ett i väl fungerande sätt.
Din förmåga att ge respons på andras texter.
Du ger ännu inte omdömen till en kamrat som kan utveckla hans/hennes text.
Du ger omdömen till en kamrat men omdömet innehåller inga konkreta tips på vad som kan förbättras.
Du ger enkla omdömen till en kamrats text.
Du ger utvecklade omdömen till en kamrats text.