👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2017-08-28 14:34 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska

Är du redo för ett blött äventyr? Nu är det dags att utforska vattnet och dess tre former. Vi kommer också åka på utflykt och håva i havet för att ta reda på mer vad som bor i vattnet. Dessutom kommer vi lära mer om vattnets egenskaper i massor av spännande experiment.

Innehåll

Syfte med arbetet är:

 • att eleverna ska få utveckla kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang  
 • att eleverna ska få utveckla förtrogenhet med naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier                         

De förmågor vi ska öva är:

 • analysförmågan
 • begreppsförmågan
 • kommunikativa förmågan

Centralt innehåll

Arbetssätt och undervisning

 • vattenexkursion 
 • läsa texter, sagor
 • se filmer
 • rita modeller och förklara
 • göra experiment
 • dokumentera experimenten
 • prata och diskutera om det vi lär oss
 • öva oss på att förklara ord och begrepp
 • skriva faktatexter kring vatten och vattendjur
 • jämföra en enkel förklaring med en utvecklad förklaring

Bedömning

Vi kommer att bedöma den begreppsliga förmågan genom att barnen förklarar några av de begrepp som vi har arbetat med. 

MÅL som kommer att bedömas

 • Du ska kunna vattnets tre former och kunna förklara övergången från en form till en annan.

 • Du ska veta vad skillnaden på en blandning och en lösning, samt kunna ge förslag på hur man kan separera dem.

 • Du ska förstå och kunna använda uttrycken; fast, flytande, gas, smälta, stelna, avdunsta, separera, lösning, kondensera, filtrera, temperatur, kokpunkt, fryspunkt, plusgrader, minusgrader, kretslopp.

   

   

   

DELMÅL som inte kommer att bedömas

 • Du ska få göra enkla undersökningar om vatten på ett systematiskt sätt.
 • Du ska få göra enkla undersökningar om att separera blandningar från varandra på ett systematiskt sätt.
 • Du ska få öva dig att dokumentera undersökningarna på ett systematiskt sätt.

 

Uppgifter

 • vatten

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv
Vatten

Nivå 1
Nivå 2
Begreppslig förmåga
Du kan förklara på ett enkelt sätt 2-3 begrepp som vi har arbetat med.
Du kan förklara på ett utvecklat sätt 2-3 begrepp som vi har arbetat med.