Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter årskurs 4

Skapad 2017-08-28 14:42 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Svenska
Eleverna ska arbeta med dikter där målet är att utveckla skritliga beskrivningar. Vi kommer att arbeta med olika övningar som inkluderar substantiv, adjektiv och verb samt enkla texter där eleverna ska beskriva tankar och känslor. Arbetsområdet sträcker sig över ca 4 veckor.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla? (Konkretisering och förankring i kursplanens syfte)

 • Känna till olika kända dikter/ poesi. T.ex. Haikudikter.
 • Kunna beskriva olika föremål, samt känslor och tankar.
 • Kunna se ett sammanhang i sin egen men även i andras dikter.
 • Rim och rytm i texter.

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalande och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbackablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Språkbruk

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. 

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

 • Arbeta med grundboken Zoom Svenska år 4 samt arbetsuppgifter till boken.
 • Olika övningar med substantiv, adjektiv och verb.
 • Olika klipp om poesi/dikter och imperativ från UR.se/skola. 
 • Beskriva bilder.

Bedömning (Kunskapskrav)

 • Skriva en dikt.
 • Kamratrespons.
 • Diskussioner i helklass. 

Matriser

Sv
Bedömningsmatris "Dikter"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du läser dikter med flyt.
Du läser dikter med gott flyt.
Du läser dikter med mycket gott flyt och inlevelse.
Läsförståelse
Du kan sammanfatta och kommentera innehållet i en dikt och visar då en grundläggande läsförståelse.
Du kan sammanfatta och kommentera innehållet i en dikt och visar då en god läsförståelse.
Du kan sammanfatta och kommentera innehållet i en dikt och visar då en mycket god läsförståelse.
Analys
Du kan tolka och resonera kring budskapet i en dikt på ett enkelt sätt.
Du kan tolka och resonera kring budskapet i en dikt på ett utvecklat sätt.
Du kan tolka och resonera kring budskapet i en dikt på ett välutvecklat sätt.
Skriva egen dikt
Innehållet i din dikt är begripligt och du har i huvudsak följt regler för de strukturer vi gått igenom.
Innehållet i din dikt är relativt tydligt och du har förhållandevis väl följt regler för de strukturer vi gått igenom.
Innehållet i din dikt är tydligt och du har följt regler för de strukturer vi gått igenom.
Skriva egen dikt
Du följer skriftspråkets regler med viss säkerhet.
Du följer skriftspråkets regler med relativt god säkerhet.
Du följer skriftspråkets regler med god säkerhet.
Beskriva
Du får med enkla beskrivningar i dina dikter.
Du får med utvecklade beskrivningar i dina dikter.
Du får med välutvecklade beskrivningar i dina dikter.
Handstil
Din handstil är läslig.
Din handstil är god.
Din handstil är mycket god.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: