Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitterära textutdrag/ Grammatik

Skapad 2017-08-28 14:49 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk
Under detta arbetsområde kommer du att få läsa spännande textutdrag och intressanta sakprosatexter av olika slag. Dessutom kommer du att jobba med svenskaspråkets grammatik.

Innehåll

Tidsperiod: v35-37

Innehåll:

I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att:

 • Läsa och analysera texter för olika syften

 Du läser en typisk dilemmasaga, ungdomslitteratur, åsiktsbaserade texter, insändare och recensioner.

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

Du kommer att få analysera texterna med hjälp av frågor som ligger på tre olika nivåer, på raderna-frågor, mellan raderna-frågor, bortom raderna frågor.

 • Språkets struktur med ordklasser.

 Du arbetar med substantiv, adjektiv och verb.

 Arbetsgång:

 • Tyst läsning/ Högläsning av skönlitterära texter
 • Analyser av texterna
 • Muntlig redovisning av texterna
 • Grammatik i sitt sammanhang
 • Du arbetar med olika delmoment inom grammatiken

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: