Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NOVELLER ÅK 9_ht17

Skapad 2017-08-28 14:57 i Nolhagaskolan Alingsås
Vi presenterar noveller för varandra och diskuterar dem och vi läser, analyserar och skriver noveller. Elevernas förmåga och strategier för att läsa, skriva och tala utvecklas.
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk
Vad är en novell? Vi läser, analyserar och skriver noveller.

Innehåll

Arbetsområde: Noveller

Vecka 37-41 kommer vi att arbeta med noveller. Syftet är att träna er förmåga att läsa, analysera och skriva noveller. 

Konkreta mål:

Du kommer att få utveckla din:

* Läsförmåga: genom att vi arbetar med olika lässtrategier för att analyser noveller på ett djupare plan. Du visar dina förmågor genom att delta i diskussioner och lämna in arbetsuppgifter.

* Skrivförmåga: genom att vi analyserar goda textförebilder och diskuterar olika sätt att starta och skriva noveller på. Detta kan du sedan använda i eget skrivande där du får fortlöpande respons för att utvecklas så mycket som möjligt. Du kommer att skriva en novell som bedöms.

* Talförmåga: Vi tränar på att läsa, sammanfatta och presentera en novell samt leda en diskussionsfråga i grupp. Du förväntas även delta i diskussioner. 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- Läsa och analysera en novell: genom att du får arbeta med på-djupet-frågor i slutet av arbetsområdet. Dessa lämnas in för bedömning.

- Leda och delta i diskussion - genom att du presenterar en novell, leder en diskussion och deltar i andras diskussioner.

- Skriva en typisk novell med komplex uppbyggnad med hjälp av det vi har tränat och gått igenom. Detta visar du v. 41 då det är novellskrivning för alla nior.

Undervisning:

1- Novellen "Ett halvt ark papper" av August Strindberg

- Papper med stödord: Vad har hänt? (gruppvis)

- Börja med att läsa och lyssna på novellen på ditt modersmål!  Diskutera vad den handlar om i grupper. http://etthalvtarkpapper.se/lasa/

- Vi läser novellen gemensamt på svenska. Tillsammans går vi igenom svåra ord och diskuterar handlingen.  

- Vad är en novell? Undersök novellen utifrån olika frågor.

* Lästräning utifrån noveller:

På blocket arbetar vi med att läsa och förstå noveller i läsgrupper. Här kommer ni exempelvis få möta "Ett halvt snark papper", "En förstoppad gädda", "En god jul" och "Ett oväntat möte".

2- Novellen "Att döda ett barn" av Stig Dagerman

Vi börjar med att titta på filmen "Att döda ett barn". Ni får sedan skriva ner gruppvis vad filmen handlar om. Därefter diskuterar vi hur novellen är uppbyggd - parallellhandling- och tittar på några språkliga drag. Ni får träna på att skriva parallellhandling utifrån rubriken "Mötet", "Olyckan" eller valfri rubrik.

* Vilka novellkriterier stämmer in på denna novell?

3- Vi läser, analysera och tränar på att skriva "starter" - Hur kan noveller inledas (starta, börja)?

- Kort miljö- och personbeskrivning (personer och miljöer presenteras)

- Rakt in i handlingen (aktion, spänning - vanligt i film)

- Återblick (Hur var det innan? Något som har hänt tillbaks i tiden presenteras för att du ska förstå)

- Inre monolog (tankar inne i en persons huvud)

- Dialog (två personer samtalar med varandra)

4- Novellens uppbyggnad - en sammanfattning

 

5 - Enskild novellanalys

Du väljer en av tre noveller som du ska analysera lite djupare utifrån frågor. Novellanalysen lämnas in för bedömning. Använd ord och begrepp och sådant ni lärt er om noveller under arbetets gång.

"Ett oväntat möte"

"Maskrosen"av Margit Bethlen

"På natten sover inte råttorna" av Wolfgang Borchart

6 - Muntlig presentation av en novell (träning inför NP tala)

Ni delas in i hem- och expertgrupper. Varje hemgrupp läser en novell och sammanfattar tillsammans vad novellen handlar om och bestämmer en bra diskussionsfråga. Därefter får du till din expertgrupp. Där läser du upp din sammanfattning och diskussionsfråga, leder och sammanfattar din diskussion samt deltar i andras diskussioner. Detta är ett sätt att bli bekant med olika noveller och att förbereda er inför Np tala.

7- Skriva novell

Onsdag v. 41 är det novellskrivande för alla nior. Ni sitter i sal 34. Vi utser en vinnare i sva-gruppen tillsammans. Novellen kommer även att användas för att bedöma er skrivförmåga.

Stödstruktur:

Arbete före, under och efter läsning. Ordlistor. Bildstöd.

Begreppslista:

parallellhandling, tillbakablick, novell, roman, monolog, dialog, berättarröst (jag-form, tredje person, allvetande författare), budskap,  tema.

 

KOPPLA SYFTE, CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV UNDER KNAPPEN "LÄROPLAN" HÄR NEDAN.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
  SvA  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  SvA  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  SvA  C 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
  SvA  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse
  SvA  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  SvA  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  SvA  A 9
 • Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
  SvA  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: