Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2017-08-28 15:18 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 1 Svenska
Här kan du läsa om all svenska vi kommer att lära oss i klass 1! Du kan läsa om hur vi ska jobba och vad vi siktar på att du ska kunna när du slutar i årskurs 1.

Innehåll

 

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Du ska utveckla din förmåga att:

 • uttrycka dig så att andra förstår i tal och skrift.
 • att läsa och förstå enklare texter.
 • att skriva enklare meningar med stor bokstav och punkt.
 • att lyssna i grupp.

Undervisning/arbetssätt

Vi arbetar med materialet Vips. En hund som kommer till ett hotell. Vi kommer följa hotellets gäster (Amir, Boris, Cirre osv.) Högläsning, tyst läsning, arbetsbok med varierade uppgifter.

Vi kommer att arbeta med bokstäver på olika sätt. Ljudbilder, dela upp ord, rita, lyssna, läsa och diskutera. 

Kommer att bedöma/dokumentation

Jag kommer att bedöma din förmåga att :

 • lyssna i grupp.
 • ta emot enkla instruktioner.
 • berätta så att andra förstår.
 • skriva ord och kortare texter.
 • forma bokstäver och skriva läsligt för hand.
 • läsa en enklare text.
 • förstå det du läser.
 • använda dig av stor bokstav och punkt.

 

Det här ska jag kunna när jag slutar åk 3.

Lässtrategier: Jag kan med flyt läsa texter som handlar om saker jag känner till. Jag använder metoder som fungerar.
Läsförståelse: Jag kan förstå vad jag läser. Jag berättar på ett enkelt sätt om det jag tycker är viktigt i texten. T ex genom att återberätta texten eller ge kommentarer.
Resonera: Jag kan diskutera tydliga budskap i texter. Jag jämför med något jag själv varit med om.
Skriva texter: Jag kan skriva enkla texter på dator och med en handstil som går att läsa.
Elevnära texter: Jag kan stava ord som jag ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker jag känner till. Jag använder stor bokstav, punkt och frågetecken på rätt plats.
Berättande texter: Jag kan skriva berättelser med tydlig början, handling och avslut.
Söka information: Jag kan söka information från en källa som någon visar mig. Jag kan skriva en enkel faktatext med den viktigaste informationen och använda viktiga ord som hör ihop med det jag skriver om. Det är tydligt vad texten handlar om.
Kombinera text och bild: Jag kan använda bilder för att göra budskapet i mina texter tydligare.
Ge omdömen, bearbeta och förtydliga: Jag kan ge enkla omdömen om mina och andras texter med hjälp av frågor. Jag gör mina texter bättre med hjälp av omdömen.
Samtala om elevnära frågor: Jag kan prata med andra om saker jag känner till. Jag ställer frågor, ger kommentarer och säger vad jag tycker.
Berätta tydligt: Jag kan berätta om vardagliga händelser så att det är lätt för den som lyssnar/läser att förstå.
Ge och ta muntliga instruktioner: Jag kan ge och ta enkla, muntliga, instruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: