Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema rymden

Skapad 2017-08-28 15:24 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Under en period arbetar vi med rymden.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska
"Rymden är rund, vad kan den annars vara

Vi far dit en stund, ja vänta lite bara

Rymden är rund, vi far dit en stund

Det tar en sekund

Solen så stor, har syskon som vi andra

Syster och bror som lyser där dom vandrar

Syster och bror, fler än du tror"

- text ur sången Rymden är rund, Utbildningsradion

Innehåll

Varför just detta?

Inom tema rymden ges du möjlighet att utveckla din begreppsliga förmåga och din förmåga att hantera information.

Vad ska vi lära oss?

Hur ska vi lära oss detta?

 • se film
 • läsa faktatexter
 • studera hur en faktatext är uppbyggd
 • samtala
 • grupparbete
 • skriva egna faktatexter
 • redovisa

Vad kommer att bedömas?

 • Din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • Din förmåga att läsa, analysera och skriva faktatexter
 • Din förmåga att på olika sätt använda ämnesspecifika ord och begrepp

Hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt vid samtal, diskussioner och skriftliga och muntliga presentationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: