👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2017-08-28 15:47 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi kommer att arbeta med materialet "En läsande klass" samt den skönlitterära boken "Mandelhjärtat".
Grundskola 2 Bild Svenska
Vi arbetar med fem olika läsförståelsestrategier. Vi använder fem figurer som hör ihop med dessa strategier. Dessa är Spågumman, Detektiven, Reportern, Cowboyen och Konstnären.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga:

att förstå det du läser

att använda olika läsförståelsestrategier

att prata om det vi läser

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda dig av de fem olika läsförståelsestrategierna
 • återge och reflektera över det vi läst
 • relatera texten till egna erfarenheter
 • prata om budskap i texten

 

Detta kommer jag att göra genom att du:

 • visar genom samtal att du kan använda dig av läsförståelsestrategierna
 • skriver korta texter kring det du läst
 • deltar i samtal kring valda delar ur texten 
 • visar genom text och samtal att du kan relatera texten till egna erfarenheter

 

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

Vi har samtal kring olika texter.

Vi arbetar med läsförståelsestrategierna/figurerna.

Vi målar till våra "inre bilder".

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3