👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik ht17vt18 Ab

Skapad 2017-08-28 15:50 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Grundsärskola F – 9 Motorik

Innehåll

Syfte

Fysiska aktiviteter, rörlighet och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.

Undervisningen inom ämnesområdet motorik ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga att påverka sin omgivning. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att prova många olika slags rörelseaktiviteter.

Undervisning och aktiviteter

Vi kommer under terminen att arbeta med olika delar i arbetet med att få eleven att intressera sig för motion och för att få eleven att röra på sig mer.

Promenader i närmiljön.

Träna på Gym.

Simma bröstsim 4 längder

Simma ryggsim 2 längder

simma under vatten

Utflykter till olika destinatoner.

Idrottslektioner på Tullbroskolan

Pokemon Go- promenader (se separat LPP)

Springa

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande genom observation och dokumentation.

Att promenera i närmiljön.

Att träna på gym.

Att simma 4 längder

Att simma ryggsim 2 längder

Att simma under vatten

Att åka på utflykt och promenera i olika utemiljöer och väder.

Att delta på idrottslektioner

Att promenera genom Pocemon-Go

Att springa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  MOT  7-9
 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
  MOT  7-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  7-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  7-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Dessutom deltar eleven i olika former av vattenaktiviteter.
  MOT   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
  MOT   9

Matriser

MOT
Grundsärskolan björken träningskolenivå

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kans självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
Att promenera i närmiljön.
Att träna på gym.
Att simma 4 längder
Att simma ryggsim 2 längder
Att simma under vatten
Att åka på utflykt och promenera i olika utemiljöer och väder.
Att delta på idrottslektioner
Att promenera Pocemon-Go
Att springa