Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Forntiden

Skapad 2017-08-28 16:01 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola F
Matris till forntiden

Matriser

Forntiden VÅ08ABC

Forntiden

  • Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  • Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  • Hi  1-3   Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  • Hi  1-3   Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  • Hi  1-3   Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Grund
Utmaning
Ny nivå
Känna till tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som kännetecknar dem. Kunna berätta något om människans vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk.
Du är bekant med tidsbegreppen. Du kan kort berätta något om det du lärt dig om hur människorna under forntiden levde.
Du känner till tidsbegreppen och några livsvillkor för människorna på forntiden. Du berättar utförligt om människornas liv.
Skriva en faktatext om Forntiden.
Du kan skriva en faktatext om Forntiden tillsammans med din arbetskompis. Din text kan förstås av en annan läsare. Du skriver din text med hjälp av en stödstruktur t.ex. sexfältare.
Du kan skriva en faktatext om Forntiden tillsammans med din arbetskompis. Din text är strukturerad, beskrivande och tydlig för en annan läsare. Du skriver din text med hjälp av en stödstruktur t.ex. sexfältare.
Förmågan att söka och strukturera information.
Du tar till dig information bland annat genom att se på film, lyssna och läsa faktatexter.
Du tar till dig information bland annat genom att se på film, lyssna och läsa faktatexter. Du kan til viss del använda informationen när du skriver en egen faktatext.
Förmågan att jämföra och se skillnader mellan livet på Forntiden och nu. Förmågan att se likheter och skillnader mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du nämner några skillnader och likheter mellan nutid och dåtid och mellan de olika tidsepokerna, utifrån Wenndiagram.
Du nämner flera olika skillnader och likheter mellan dåtid och nutid och mellan de olika tidsepokerna. Du gör egna reflektioner kring skillnader och likheter.
Kunna förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid
Du kan avläsa en enkel tidslinje.
Du kan avläsa, förstå och förklara en tidslinje.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: