Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Människokroppen och Hälsa i så 8AC2 och 8BD2

Skapad 2017-08-28 16:24 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Introduktion till Lokal Pedagogisk Planering utifrån Lgr11
Grundskola 8 – 9 Biologi

Området handlar om celler, vävnader, kroppens organ och organsystem hänger ihop och samarbetar och hur man kan hålla sig frisk och må bra på olika plan. Vi kommer prata om hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av kost, sömn, motion Målet är att alla ska ha tillräckliga kunskaper om människokroppen att hur den fungerar i livets olika skeden både som frisk och sjuk.

Innehåll

Övergripande mål och Ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

.

 • Beskriva vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas
 • Hur virus och bakterier orsakar infektioner och smittspridning
 • Se sambanden mellan antibiotika och resistenta bakterier
 • Om historiska och nutida medicinska upptäckter och deras betydelse för våra livsvillkor och samhällets utveckling
 • Hur modern medicinsk forskning används för att diagnostisera och behandla sjukdomar
 • Att din kropp består av celler, som är den minsta levande byggstenen i alla organismer
 • Hur celler är uppbyggda och fungerar och hur de bildar vävnader, organ och organsystem
 • Beskriva hur olika organsystem fungerar och hur de hela tiden samarbetar
 • Att stamceller kan användas för att behandla sjukdomar och kan bli framtidens reservdelar
 • Fundera på vad forskning om cellerna har betytt för våra kunskaper om kroppen och möjligheterna att bota sjukdomar

Centralt innehåll - arbetsområde: Kroppen

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och droger. 
 • Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.
 • Att du har  kunskaper om  hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av kost, motion, sömn, relationer och droger.

Arbetssätt - undervisningen:

 • Genomgångar Power Point
 • Diskussioner
 • Film
 • Laborationer och laborationsrapporter.
 • Prov : inlämning, delprov samt laborationer

Bedömning och kunskapskrav:

Jag bedömer:

 • Diskussioner
 • Laborationer
 • Laborationsrapporter
 • Provet

Lektionsplanering

V.35

 • Celler, vävnader,organ och organsystem
 • Virus och bakterier

V.36

 • Virus och Bakterier
 • Enskilt uppgift om virus och bakterier

 

V.37

 • Må bra: Träning, mat och sömn samt sociala relationer
 • Matspjälkning
 • Film om matspjälkning
 • uppgifter

 

V.38

 •  Andning
 • Labb. Puls, andetag
 • Skelett, Muskler
 • kroppens försvar 

V.39 

 • Blod och Blodomloppet
 • Hjärta
 • Att dissekera ett hjärtslag

V.40

 • Enskilt uppgift om hur skall du förändra din vardag att leva hälsosammare.
 • Hjärna
 • Sinnena och nervsystemet

V.41

 • ANDT (Alkohol, narkotika, droger och Tobak)
 • Gruppgift om ANDT

V.42

 • Fortsätter arbete med ANDT och det skall muntligt redovisning
 • Träna inför provet

V.43

 • Träna inför prov
 • Prov i människokroppen:
 • 8 AC2  torsdagen den 26 oktober v 43
 • 8 BD2  onsdagen den 25 oktober v 43

 V.45

 • Redovisningen av uppgift om att leva hälsosammare
 • omprov mm

OBS: Sex o samlevnad läser vi till våren

 

 

 

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift Virus och Bakterier

 • Inlämningsuppgift Virus och Bakterier

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9

Matriser

Bi
Betyg på biologins centrala mål år 7-9.

Kropp och hälsa

Nivå 1
Nivå 2
nivå 3
Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning.
Att du några kunskaper om hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av kost, motion, sömn, relationer och droger. Att du kan beskriva några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Att du har någorlunda kunskap om virus och bakterier orsakar infektioner och smittspridning samt kan du se sambanden mellan antibiotika och resistenta bakterier. Du har lite kunskap om hur modern medicinsk forskning används för att diagnostisera och behandla sjukdomar
Att du har grundläggande kunskaper om hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av kost, motion, sömn, relationer och droger. Att du kan beskriva vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas samt du har kunskap om hur virus och bakterier orsakar infektioner och smittspridning. Du har grundläggande kunskaper om att se sambanden mellan antibiotika och resistenta bakterier. Du kan förklara någorlunda om historiska och nutida medicinska upptäckter och deras betydelse för våra livsvillkor och samhällets utveckling. Du har kunskap om hur modern medicinsk forskning används för att diagnostisera och behandla sjukdomar
Att du har goda kunskaper om hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av kost, motion, sömn, relationer och droger. Att du kan beskriva väl vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas samt du har goda kunskaper om hur virus och bakterier orsakar infektioner och smittspridning. Du har goda kunskap om att se sambanden mellan antibiotika och resistenta bakterier. Du kan förklara ordentligt om historiska och nutida medicinska upptäckter och deras betydelse för våra livsvillkor och samhällets utveckling. Du har goda kunskap om hur modern medicinsk forskning används för att diagnostisera och behandla sjukdomar
Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
Du har några kunskaper om biologiska sammanhang. Du kan berätta om olika organs funktioner och ge exempel på hur något organ samverkar
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang. Du visar det genom att ge flera exempel på hur organ samverkar. Du använder en del av biologins begrepp när du förklarar.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara hur många organ samverkar. Du använder många av biologins begrepp.

Biologins metoder och arbetssätt

Nivå 1
Nivå 2
nivå 3
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller från kompisar. Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan genomföra en undersökning självständigt från början till slut. Genomför undersökningen på ett systematiskt och noggrant sätt, så att resultat blir tillförlitliga. Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar
Du kan genomföra en undersökning självständigt från början till slut. Genomför undersökningen på ett systematiskt och noggrant sätt, så att resultat blir tillförlitliga. Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar

Granska, kommunicera och ta ställning

Nivå 1
Nivå 2
nivå 3
Eleven ska utveckla sin förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Eleven kan redovisa så att några förstår. Du använder få enkla meningar och enstaka ord för att berätta om kroppen
Eleven kan redovisa det mesta så att de flesta förstår. Du använder meningar och det är en röd tråd i det du berättar om kroppen
Eleven kan redovisa, svara på frågor och använda ämnes specifika ord och begrepp. Du använder hela meningar med rätt ordföljd. Du använder ord och begrepp som hör till ämnet. Du kan också förklara dessa
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: