Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1

Skapad 2017-08-28 16:39 i Mörarps skola Helsingborg
Lokal pedagogisk planering i matematik år 1 med matris.
Grundskola 1 Matematik
I år 1 lägger vi den matematiska grunden. Fokus är att bli riktigt säkra på addition och subtraktion mellan 1-10.

"Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang." Lgr 11

Innehåll

Syfte

Syfte med undervisningen är att:

 •  kunna arbeta matematiskt på olika sätt med tal inom talområdet 1-100
 •  förstå likhetstecknets betydelse
 •  förstå räknesättens (addition och subtraktion) egenskaper och deras samband och användning
 •  kunna namnge de grundläggande geometriska formerna
 •  hitta strategier för problemlösning.. 

 

Så här ska vi arbeta

Vi arbetar utifrån praktiskt och konkret material och går stegvis mot abstrakt matematik. Vi tränar addition och subtraktion 1-10 med att bygga alla talens "talhus" . Vi lägger stor vikt vid förståelse av likhetstecknets betydelse samt hur addition och subtraktion hör samman. Förutom det praktiska materialet arbetar vi i matematikbok, digitalt samt individuellt arbete .Här nedan finnst en arbetsgång över allt som kommer att bearbetas.

Taluppfattning 1-10

Likhetstecknet =

Större än > mindre än <

Talhusen inom talområdet 1-10

Addition och subtraktion inom talområdet 1-10, "hemlisar".

Automatisera addition och subtraktion inom talområdet 1-10

Hela tiotal inom talområdet 10-100

Dubbelt och hälften

Övriga arbetsområden:

Ramsräkning och sifferskrivning

Problemlösning

Ordningstal 1-10 (första, andra, tredje osv.).

Geometri

Längd

Tid (hel- och halvtimme)

Mönster

 

Detta kommer att bedömas

Bedömningen kommer ske utifrån matrisen (taluppfattning)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: