👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi i september

Skapad 2017-08-28 16:47 i Söderskolan Flen
Grundskola 6 Biologi
Sista repetitionen av bl.a. fotosyntesen och undersökningar i naturen. Du ska öka på ditt biologisk ordförråd, med många arter växter och djur.

Innehåll

Innehåll:
Vi studerar naturen, växterna och djuren.

Vi repeterar viktiga begrepp och processer inom biologin.

Du söker viktig information i böcker och på nätet och skriver faktatexter med riktig fakta och egna ord.

Lärarens berättar och visar.

Vi ser Studifilmer.

Du gör fältstudier och undersökningar i par och grupp.

Du dokumenterar det du upplever och lär dig.

 

Kopplingar till läroplanen

Centralt innehåll

Bi 4-6 Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
Bi 4-6 Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
Bi 4-6 Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
Bi 4-6 Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Bi 4-6 Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.


Kunskapskrav
Bi E 6 Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Bi E 6 Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Bi E 6 Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Bi E 6 Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Bi E 6 Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Bi E 6 Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Uppgifter

  • Sök efter hotade djur

  • Bisamhället

Matriser

Bi
Matris: Informationssökning och undersökningar i biologi

F
E
C
A
Söka information
  • Bi  E 6
Du väljer inte relevanta källor. eller Du motiverar inte varför du valt källorna.
Du väljer en relevant källa och ger minst en rimlig motivering till varför den är relevant.
Du väljer mer än en relevant källa och ger minst en rimlig motivering till varför de är relavanta.
Du väljer mer än en relevant källa och ger minst två rimliga motiveringar till varför de är relavanta.
Använda informationen i texter eller diskussioner
  • Bi  E 6
Du anpassar inte innehållet, varken till genre eller till den som ska läsa/lyssna. och Du har inte med beskrivning eller förklaring i varje del.
Du anpassar innehållet till en viss genre eller till den som ska läsa/lyssna. och har med en beskrivning eller förklaring / del.
Du anpassar innehållet till en viss genre eller till den som ska läsa/lyssna. och har med en beskrivning och en förklaring / del.
Du anpassar innehållet till en viss genre eller till den som ska läsa/lyssna. och har med minst två beskrivningar och en förklaring / del.
.
Genomföra fältstudier och göra egna frågor som man kan undersöka
  • Bi  E 6
Du följer inte planeringen. Du blir inte klar med undersökningen. Du tar inte ditt ansvar för gruppens arbete. Dina frågor går inte att undersöka, ex: * Varför rullar dom ihop sig ibland? * Varför är de grå? * Trivs de för att de får god mat? (Vad är god mat?) .
Du tar ditt ansvar för gruppens arbete, följer planeringen och ser till att bli klar med undersökningen. Du har två frågor som kanske behöver förbättras innan de kan fungera, t.ex: * Vad behöver den antennerna till? (Bättre: Vad händer med antennerna när de stöter mot ett hinder som exempelvis en penna.) * Föds den i ett ägg? ( Svår att undersöka i ett klassrum.) * Kan den ha en annan färg? (Bättre: har alla gråsuggor samma färg?) * Hur stora kan de bli? (Allmän fråga. Bättre:Hur lång eller hur bred är den?) * Var trivs gråsuggor? ( Bättre: trivs gråsuggan bäst i ljus eller mörker?) * Hur länge lever en gråsugga? (Svårt att hinna undersöka)
Du tar ditt ansvar för gruppens arbete, följer planeringen och ser till att bli klar med undersökningen. Du har 3 frågor, varav minst en ska kunna användas utan att man behöver göra förbättringar. (Se E och A)
Du tar ditt ansvar för gruppens arbete, följer planeringen och ser till att bli klar med undersökningen. Du har minst 3 frågor som kan användas utan att man behöver göra förbättringar. Ex: * Trivs gråsuggor i ljus eller mörker? * Trivs gråsuggor i värme eller kyla? * Hur många ben har de? * Kan man vända den upp och ner och den kan komma upp igen? * Hur lång är den?
Använda utrustning, t.ex. kikare, uppslagsböcker, luppar, håvar
  • Bi  E 6
Du behandlar utrustningen oförsiktigt så den riskerar att gå sönder. Du använder utrustningen på fel sätt.
Du är rädd om utrustningen och använder det mesta som det är tänkt.
Du är rädd om utrustningen och använder den som det är tänkt.
Du är rädd om utrustningen och använder den effektivt på det sätt som det är tänkt
Jämföra resultat och föreslå förbättringar i undersökningar.
  • Bi  E 6
Du hittar ingen likhet eller skillnad. eller Du kan inte ange en orsak. Du ger inga förslag som förbättrar undersökningen, t.ex: * Kolla noggrant * Kolla i böcker * Gör en tabell
Du hittar en likhet eller en skillnad och kan ange en orsak. Du ger ett förslag som förbättrar undersökningen, men som kanske behöver förbättras innan det fungerar. Ex: *Undersök igen * Håva mera
Du hittar en likhet och en skillnad och kan ange en orsak. Du ger två förslag som förbättrar undersökningen, varav minst ett ska kunna användas utan att man behöver göra förbättringar. (Se E och A)
Du hittar två likheter och två skillnader och kan ange två orsaker. Du ger tre förslag som förbättrar undersökningen. De kan användas utan att man behöver göra förbättringar. Ex: * Håva vid samma temperatur och väderleksförhållanden * Håva vid exakt samma plats * Vara fler elever som håvar * Håva vid samma tid på dygnet * Håva vid samma djup
Ge exempel på och beskriva biologiska sammanhang med biologiska begrepp.
  • Bi  E 6
Felaktig eller irrelevant fakta. Oprecisa, allmänna resonemang. Uppräkningar utan förklaringar.
Ett delmoment av flera är korrekt beskrivet och förklarat. Du ger exempel som visar att du ser samband, fast du kanske inte kan uttrycka det.
Två-tre delmoment av flera är korrekt beskrivna och förklarade, men kanske inte i rätt ordning.
Alla delmoment är i rätt ordning och biologiska begrepp används korrekt. Koppling finns mellan orsak och konsekvens.
Dokumentera undersökningar
  • Bi  E 6
Du redovisar inte resultatet. Bilden är obegriplig.
Du redovisar hälften av resultatet. Bilden kanske inte överensstämmer med texten.
Du redovisar mer än hälften av resultatet. Bilden kanske inte visar händelserna i rätt ordning,
Du redovisar hela resultatet tydligt. Bilden visar vad som är vad och stämmer med din text.
Hur männsikan behöver och påverkar naturen
  • Bi  E 6
Du ger bara ett exempel totalt eller Du förklarar inget samband
Du ger minst ett exempel på hur människan behöver naturen och ett exempel på hur människan påverkar naturen. Du förklarar ett samband mellan oss och annat liv i naturen.
Du ger minst två exempel på hur människan behöver naturen och två exempel på hur människan påverkar naturen. Du förklarar minst två samband mellan oss och annat liv i naturen.
Du ger minst tre exempel på hur människan behöver naturen och tre exempel på hur människan påverkar naturen. Du förklarar minst tre samband mellan oss och annat liv i naturen.