Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 2

Skapad 2017-08-28 17:25 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 2 Matematik
Blommor och blad en miljard.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • Taluppfattning 1-20
 • Addition och subtraktion inom talområdet 1-20, "hemlisar"
 • Automatisera addition och subtraktion inom talområdet 1-20
 • Multiplikationstabellerna 2,5 och 10. 
 • Hoppräkning, 2, 5, 10.
 • Positonssystemet
 • Likhetstecknets betydelse =
 • Större än > mindre än <
 • Fler och färre
 • Dubbelt och hälften
 • Ordningstal 1-10 (första, andra, tredje osv.).
 • Geometri
 • Vikt
 • Tal i bråkform
 • Tid (hel, halv, kvart i och kvart över)
 • Algoritmer
 • Räknehändelser
 • Problemlösning    

Såhär kommer vi att arbeta:

 • Arbeta enskilt, i par och i grupp, både ute och inne.
 • Genomgångar tillsammans.
 • Praktiska övningar såsom lekar, mattespel, matteprat och arbete med laborativt material.
 • Arbete i lärobok och med digital teknik, såsom ipads.
 • Arbete med problemlösning och räknehändelser.
 • Matteprat, samtala om lösningar, metoder och begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik årskurs 2

Matematikmål årskurs 2
På väg att uppnå
Har uppnått
Jag har automatiserat addition inom talområdet 0-20
Jag har automatiserat subtraktion inom talområdet 0-20
Jag kan multiplikationstabellerna 2, 5 och 10
Jag kan sortera ett tal i ental, tiotal och hundratal
Jag förstår tecknen > <
Jag kan läsa av hel, halv, kvart i och kvart över på den analoga klockan
Jag kan räkna ut och göra egna räknehändelser
Jag kan väga i kg, hg och g
Jag kan dela in föremål i halvor, tredjedelar och fjärdedelar
Jag kan beskriva en geometrisk form
Jag kan namnen på de olika geometriska objekten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: