Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2017-08-28 18:14 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Geografi
Vi kommer att läsa och lära oss om likheter och skillnader i Europa under en period. Jordens uppbyggnad, förändringar i landskapet, naturkrafter och klimatpåverkan. Vi kommer lära oss om Europas klimat, bergskedjor, kuster och gränser.

Innehåll

Konkreta mål:

Eleverna skall känna till begrepp som erosion och Pangea. De skall känna till: - att jordytan är uppdelad i olika plattor, att de rör sig och vilka konsekvenser detta får - Europas vatten, berg och länder. - samt begrepp som kustland, lågland, tajga, tundra, innanhav. - hur människan påverkar naturen.

 Visa lärande

Visa lärande genom att:

- delta i diskussioner och samtal.

- jämföra två länder i Europa (t ex öst-väst).

- träna på Europas namngeografi (namn på utvalda städer, berg, hav och vatten) exempelvis på Seterra, Landguiden.

- arbeta med ett arbetshäfte om Europa

 - redovisa i helklass i forma av en powerpointpresentation

 

Undervisning: (Arbetsgång och lärande)

I undervisningen kommer vi att:

 • lära oss använda och förstå olika slags kartor
 • lära oss namn och läge på städer, berg, floder och hav i Europa.
 • jämföra hur naturen ser ut och hur människorna använder marken i olika delar av Europa.
 • öva på att ta reda på fakta i läromedel och på internet och diskutera olika källors användbarhet.
 • öva på centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • titta på filmer om Europas länder.

Mål och bedömning

Vi kommer att läsa ur böcker, klassdiskussioner, arbeta med atlas och se filmer.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå och använda kartor och andra geografiska källor för att söka kunskap.
 • visa dina kunskaper om Europas länders namn och läge samt orter, berg, hav och vatten i dessa.
 • beskriva utmärkande drag och utbredning av naturlandskapen i olika delar av Europa.
 • jämföra var och hur människor lever och arbetar i de olika delarna av Europa.
 • se samband mellan hur människans utnyttjande av mark till jordbruk, industrier och städer får konsekvenser för människor och natur.
 • använda litteratur och media för att söka kunskap.
 • använda och förklara ord inom arbetsområdet.
 • delta i klassdiskussioner

  Visa lärande:

  Vi kommer att ha ett flertal prov med namngeografi och samt både muntligt och skriftligt prov som testar förmågorna. Var aktiv under lektioner och delta i diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Europa

1
2
3
kunskaper
Du har baskunskaper om natur- och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
beskriva
Du kan, på ett enkelt sätt, beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människan bor.
Du kan, på ett utvecklat sätt, beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människan bor.
Du kan, på ett väl utvecklat sätt, beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människan bor.
begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
källor
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden.
namngeografi i Europa
Du har baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: