Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett äventyr

Skapad 2017-08-28 19:05 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 5 – 6 Svenska Bild
Vi arbetar nu med det spännande skrivprojektet "Ett äventyr" där du skriver din egen bok. Syftet med detta projekt är att du ska få träna din förmåga att formulera dig och att kommunicera i tal och skrift.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Mål

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 
- träna din handstil så att den är läsbar och skriva rent din text. 
- träna din förmåga att skriva enkla person- och miljöbeskrivningar och dialoger.
- träna dig på att skriva pararellhandlingar och tillbakablickar.
- att använda dig av skrivregler och styckeindelning.

 

Du tränar också din förmåga att skriva enkla person- och miljöbeskrivningar, använda dig av skrivregler och styckeindelning och att arbeta med bildframställning.

 

Så här ska vi arbeta...

Vi kommer skriva om ett äventyr utifrån en given mall.
Vi arbetar med ett kapitel i taget och följer den beskrivning som står till kapitlet. Du börjar med att skriva en kladd som du lämnar in för rättning och när den sedan är rättad ska den renskrivas i din bok. 
Till varje kapitel ska du också måla en bild enligt instruktionen. 
 
 • Du kommer skriva en berättelse med person- och miljöbeskrivningar
 • Vi tränar på hur text och bild samspelar genom att du ritar till din text
 • Vi har genomgångar hur vi använder skiljetecken, stor bokstav, stavning och meningsbyggnad och använder kunskapen i din text.
 • Du tränar på att ta ansvar för och planera ditt arbete.
 • Vi kommer att arbeta i par och i olika grupper och hjälpa kamraterna med rättning av deras texter.
 • Du kommer att producera en bok om ett äventyr. 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

Din förmåga att:

 • skriver en berättelse med enkla person- och miljöbeskrivningar 
 • visa hur text och bild samspelar (en passande bild till texten)
 • använda skiljetecken, stor bokstav, stavning och meningsbyggnad så andra förstår (tex början/handling/slut, punkt/frågetecken/stor bokstav, stava vanliga ord)... 
 • ta ansvar för och planera ditt arbete.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: